اجتماعی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد عراق شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست هیئتی متشکل از تکنسین ها و کارشناسان با هدف بررسی راه های موثر و فوری برای کنترل کشور عراق.

به گزارش ماه نیوز، علی سلیجا رئیس هیئت فنی و حرفه ای وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و امور خارجه وارد عراق شد و مورد استقبال وزیر محیط زیست قرار گرفت.

این بازدید با هدف تبادل نظر و تبادل نظر با مقامات عراقی در زمینه همکاری های جمعی در مبارزه با گرد و غبار، بازدید میدانی و بررسی راهکارهای موثر و فوری برای کاهش اثرات این پدیده انجام می شود.

بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA)، سلجاک ابراز امیدواری کرد که این سفر ماموریت رئیس جمهور در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه برای مذاکره با کشورهای همسایه به منظور تشدید تلاش ها با منابع خارجی را به خطر بیندازد. تسطیح مناطق، رهنمودهای مناسب علیه مردم کشور و کشورهای منطقه.

انتهای پیام