هنری و فرهنگی

زمان پخش سریال جیران و خون‌سرد اعلام شد

زمان پخش سریال Jeeran and Bloodsard اعلام شد

برنامه نمایش خانگی این هفته اعلام شد.

Бех ропогать گروه فرهنگ و هنر; برنامه توزیع شبکه خانگی این هفته به شرح زیر است:

شنبه 14 آبان :

یکشنبه 15 فروردین:

▪️سریال بی گنہ – قسمت 11

دوشنبه 16 آبان:

▪️ سریال عبتبراست -کسمت 15

سه شنبه 17 فروردین:

▪️سریال روزی روزگری Mars- کسمت 16

چهارشنبه 18 آبان:

▪️سریال posti lion- قسمت هفتم

▪️سریال Antan- قسمت 8

جمعه 20 آنلاین:

▪️Sarial Jeeran – قسمت 33

▪️سریال خون سرد – قسمت سیزدهم

▪️زنان پنهان شبکه سریال – قسمت پانزدهم

امکان لغو، جابجایی و افزودن عناوین به این لیست وجود دارد.

پایان پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

در نتیجه 0 राय अधिक व 0 رای مخالف