اجتماعی

زندگی ۸۵۰۰ کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست در مراکز شبه‌خانواده

ماه نیوز/گلستان معاون فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور از وجود نزدیک به هشت هزار و 500 کودک بدسرپرست و بدون سرپرست در مراکز نیمه خانواده خبر داد.

محمد نصیری در مراسم افتتاح دومین مرکز قرنطینه نیمه خانواده ها در گلستان گفت: 25 هزار کودک تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد بیش از 17 هزار کودک در خانواده های جایگزین هستند که واقعاً به آنها اهمیت نمی دهند. من، اما آنها در نزدیکی یکی از نزدیکان خود مانند عمو، خاله و عمو زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه بر کودکانی که در خانواده های جایگزین زندگی می کنند نظارت خواهیم کرد تا الگوی آموزشی صحیحی برای آن ها اجرا شود، افزود: برای نگهداری این کودکان در محیط خانواده حمایت مالی خواهیم داشت و معمولا زندگی در این محیط بهتر از زندگی مشترک است. با کودکان دیگر در مراکز و محیط هایی غیر از خانواده.

معاون فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور از حضور هشت هزار و 500 کودک بد سرپرست و بی سرپرست در مراکز شبه خانواده خبر داد.

نصیری گفت: امروز دومین مرکز قرنطینه شبه خانواده کشور به بهره برداری رسید. خانواده ای که ظرفیت عمومی آنها تایید شده و تحت نظارت گروه ها و موسسات خیریه است.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی یک اورژانس خانوادگی است، گفت: اگر کودکی در محیط خانواده دچار مشکل شد و حافظه اش تلخ شد، وظیفه ما در اورژانس اجتماعی این است که کودک مورد نظر را از این خانواده جدا کرده و آن را اصلاح کنیم. و در جهت اصلاح خانواده گام برخواهیم داشت و مهمترین مسئله این است که قانون خانواده را حتی با والدین احیا کنیم و فرزند را به آنها بسپاریم زیرا بهترین مثال بازگشت فرزند به قانون خانواده است. .

دستیار امور فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در گذشته اورژانس جامعه کودکان آسیب دیده را بر اساس مراحل قضایی به مراکز شبه خانواده تحویل می داد که ورود این گروه از کودکان به شبه خانواده را با مشکل مواجه می کرد. از آنجایی که مراکز قرنطینه در تهران راه اندازی شده است و در این مدل کودک برای تعیین مشکل وارد مراکز قرنطینه می شود و مهمتر از قرنطینه تیم پشتیبانی حاضر در آن مرکز است که از گزینه اول پیروی می کند. به خانواده بازگشته و ظرف مدت 20 روز تا حداکثر دو ماه برای کودک برنامه ریزی شده و در صورت عدم موفقیت به مراکز شبه خانواده و مشابه منتقل می شود.

پایان پیام