استانی

سازمان راهداری، خسارت آشوبگران به کامیون داران را جبران می کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

محمدرضا رضایی کوچی گفت: مقرر شد هر حادثه ای که برای کامیون ها اتفاق می افتد، در صورت تایید پلیس مبنی بر اینکه خسارت وارده توسط تروریست ها بوده، سازمان حمل و نقل جاده ای خسارت وارده به کامیون ها را به سازمان حمل و نقل جاده ای پرداخت کند. راننده یا مالک.بدون کامیون.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس شورای اسلامی کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اقتصاد، گفت: در حال حاضر حدود 500 هزار راننده داریم که در حوزه حمل و نقل جاده ای فعال هستند. این در حالی است که بیش از 430 هزار نفر راننده و کمتر از 70 هزار نفر راننده مینی بوس و اتوبوس هستند.

وی افزود: اکثر خودروهای سنگین فعال در جاده های کیشور قدیمی هستند و به همین نسبت نسبت به خودروهای با سن کمتر سوخت بیشتری مصرف می کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: 8 سال پیش تصمیم بر این شد که بر اساس سن و مدل کامیون ها میزان سوخت مصرفی در هر کیلومتر محاسبه شود و سپس بر اساس همین مبنا سوخت به کامیون ها تحویل داده شود. با وجود اجرای این برنامه، سوخت تحویلی به رانندگان کافی نیست و همین امر باعث شده تا میزان سوختی که به کامیون ها داده می شود برای 20 روز کافی باشد و خودروهای سنگین سوخت یارانه ای (لیتری 300 تومان) نداشته باشند. ).

وی یادآور شد: از سوی دیگر میزان سوختی که تخصیص می یابد بر اساس میزان سوختی است که در گواهینامه ذکر شده است و از محل کامیون تا محل جمع آوری بار باید چند کیلومتر بدون تردد طی شود. سوخت

به کریس رایس کمیسی امران مجلس رانندگان بری تصفین بیکی سوک مرد نیاز خود را از سوک سوک و سایر مبادی کندن کندن; بنابراین در جلسه دیروز توافق کردیم که اولاً این نسبت ها دوباره تغییر کند و مشخص شود که هر ماشینی با چه بار تناژی می تواند میزان گاز را در هر 100 کیلومتر تشخیص دهد. کارگروه تصمیم گرفت این موضوع را بررسی کند و ظرف 3 هفته آینده سازمان راهداری و شرکت ملی پخش نفت به همراه نهادهای امنیتی این موضوع را بررسی و ظرف 3 هفته آینده در کمیسیون عمران مجلس نهایی کنند.

**لطفا تایید کنید، ما جبران می کنیم

رضایی کوچی تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های رانندگان در روزهای اکریه، مسائل امنیتی مربوط به آنهاست. رانندگانی که در حال حمل بار هستند، تعدادی از کامیون هایشان مورد حمله عده ای اغتشاشگر قرار گرفتند و آسیب دیدند، بنابراین مقرر شد هر اتفاقی برای کامیون ها بیفتد، در صورت تایید پلیس راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای. جادة ای ورده وارده به کمیونه را میک کند را کند که می کند که می کند.

این سمت مسئول دیگر دسته اعتراضی رانندگان کامیون، توزیع بار را ناعادلانه دانسته و توضیح داد: مقرر شد برای رفع این مشکل، سامانه ای طراحی شده و تمامی اطلاعات مربوط به بار بارگذاری شود تا تمامی رانندگان بارگذاری شوند. به آن دسترسی داشته باشند و حق انتخاب دارند، انتظار می رود این توافق باعث عادلانه شدن رقابت شود.

پایان پیام/