عمومی

سعید صادقی در مسیر قاسم دهنوی شدن!

هر سال همین طور است؛ این آش و این کاسه.

داستان تکراری است و آدم تعجب می کند که چرا مدیران استقلال و پرسپولیس و چرا اینقدر از تجربه تیمی و حواسشان دور هستند، این چیزها نیست؟آخر با کشف بیشتر آمده است؟

روزی روزگاری نمایشنامه ای بود به نام قاسم دهنوی! او در اوج بود و به قول خودش ستاره بود چرخ تراکتور را با لباس های عجیب پوشانده بود.

جالب است بدانید که یک سال بعد تمام تلاش ها برای پیوستن به ارتش قاسم به پایان رسید.

در این بین اگر عشق و علاقه تیم کودک که در فوتبال ایران مطرح شده نادیده گرفته شود، بی شک حرف اول را یاد گرفته ایم و ادامه خواهیم داد.

دیروز قاسم دهنوی، امین قاسمی نژاد و امثال او و امروز سعید صادقی و بدون شک تک تک فوتبالیست ها با شرایط پیچیده تر. ماجرا کاملا مشخص است و اگر مدیران استقلال و پرسپولیس بودند، کارتی را به زمین می انداختم که بازی به نفع دیگران نباشد.

251 251