عمومی

سلامت دانش آموزان در اولویت نخست آموزش و پرورش کرمانشاه قرار دارد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مجید یزدان پناه در نشست استادکارونا اظهار داشت: استان کرمانشاه 2 هزار و 1 نفر دانشمند دارد. آموزش پسر، 7000 و مردم می دانند آموزش این دختر 5000 شریک آموزشی و 2 مرکز آموزشی دارد.

وی افزود: از ابتدای ترم جاری شرایط حضور در مدارس و مدارس روستایی با کمتر از یک نفر برای جامعه فراهم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه تصریح کرد: کرونا در سه سال اخیر آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار داده و دانش پایه را به ویژه در مراحل اول و دوم آموزش دیده است.

یزدان پناه تصریح کرد: بیشتر شرارت ها همچنان در پایگاه سوم وجود دارد زیرا هیچ متخصصی توانایی یادآوری پایگاه اول را در فضای مجازی کودکان و خانواده ها ندارد و در این مدت خانواده ها کمک زیادی به معلمان کردند.

وی در ادامه بیان کرد: حق تحصیل و حق سلامت یکی از مهم ترین وظایفی است که باید در رابطه با خانواده و فرزندان به آن توجه کنیم.

یزدان پناه گفت: آموزش و پرورش این پتانسیل را دارد که در مرحله اول نظارت بر خود را از بین ببرد و به دنبال آن سرپرستی خانواده ها، مربیان، مدیران، فرماندهان و حتی خانواده هایی را که فرزندانشان دانش ندارند اما احساس مراقبت می کنند، کنار بگذارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: در هیچ کجای کشور مدارس زرد و آبی در تعطیلات روستاها وجود ندارد.