اجتماعی

سهمیه اشتغال ۱۴۵ هزار نفری برای تهران در سال ۱۴۰۱

استاندارد تهران با تاکید بر لزوم محاسبه ظرفیت دستگاه ها در مقیاس اشتغال تحقق تحقق «1000 شغل در سال» در استان تهران.

به گزارش ماه نیوز، منصوری در جلسه کارگروه ویژه اشتغال استان تهران گفت:

وی افزود: ظرفیت دستگاه ها باید برای مدت یک هفته محاسبه شود و اقدامات واقعی در نظر گرفته شود.

استاندارد تهران ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی اداره کل تعاون، کار و امور، تعاون و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری استان تهران در پاییز امسال 1.4 درصد و بیش از 5000 شغل با تحقق 5 درصد بوده است. و بیش از تعهد استان تهران ایجاد می شود.

انتهای پیام