هنری و فرهنگی

سهم جامعه امروزی از ادبیات به صفر نزدیک است

ماه نیوز/لرستان دانشیار زبان و لیرادی فارسی دانش لرستان گفت: سهم جمیعی امروزی از لیترادی به سفر برک است.

علی نوری در دومین نشست ادبی «شهریار غزل» که امروز در تالار شهید حیدریان اداره کل فرهنگ و معارف اسلامی لرستان برگزار شد، با بیان اینکه وقتی ادبیات از هر جامعه ای حذف شود، تضاد، خشونت و نفرت وارد جامعه می شود، اظهار داشت: در این نشست خبری از هر جامعه ای خارج می شود. زبانی که تحت فشارهای اجتماعی است، فشارهای کار فرسوده می شود و به مدد ادبیات و شعر دوباره زنده می شود.

وی افزود: بهترین راه و البته مؤثرترین آن، ادبیات است. شعر سرکشمه نوشین، گوارا و سیراب‌کرده عواتف است. شعر آموزنده، شیرین تر از واقعیت و تجربه، شیرین تر از زندگی و مؤثرتر از فلسفه و علم و اخلاق است.

استاد زبان و ادبیات دانشگاه فارسی لرستان بر اهمیت شعر و ادبیات در زندگی مردم تاکید کرد و گفت: سهم ادبیات در جامعه امروز نزدیک به صفر است، ما از ادبیات استفاده نمی کنیم، زیرا زبان منطق تاثیرگذار است. تا حدی و زبان دل و ادب از جایی مؤثر است.

این مدرس دانشگاه بی توجهی به شعر و ادبیات را عامل بسیاری از ناهنجاری ها و دستگیری ها در جامعه دانست و گفت: در جامعه امروزی به شعر فداکاری می شود و با لایه سطحی شعر به عنوان تزیین سطحی زندگی برخورد می شود. و این در حالی که در خانواده ها، مدارس و حتی همایش های دانشگاهی ناهنجاری های زیادی وجود دارد، اگر به موضوع شعر به درستی پرداخته شود و به محتوای اشعار توجه ویژه ای داشته باشیم، می توانیم در جهت بهبود این ناهنجاری ها گام برداریم.

نوری با بیان عقد سه دلیل بریا عرض فیروز شعر و عدب به نام شهریار وجد درد، کاترنشان کرد: اولاً شهریار بزرگترین و مخلص ترین شاگرد حافظ و سعدی است. ثانیاً شهریار در وسط و وسط و وسط شعر سنتی و معاصر است، اندیشه و موضوع شاعر سنتی است و اندیشه های نو را وارد ادبیات می کند. ثالثاً شهریار درد معاصر است البته خواهر و برادر اما شهریار این دو ویژگی دیگر را ندارد و خوب است.

پایان پیام