سهم ۷ میلیارد تومانی هر کارتخوان در یک ماه!

میزان تراکنش های شبکه کارت پرداخت الکترونیک در کشور در سال جاری به بیش از 720 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه و سال قبل افزایش یافته و در این بین سهم کارتخوان ها در فروشگاه ها بیش از 92 درصد؛ به طوری که میزان تراکنش هر دستگاه کارتخوان به رقم هفت میلیارد و 175 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ما، بر اساس آخرین گزارش اقتصادی منتشر شده توسط شاپرک، تعداد کل معاملات انجام شده توسط شاپرک در این ماه به 3875 میلیون رسیده و ارزش این معاملات در مجموع بیش از 720 هزار میلیارد تومان معادل اسفند ماه است. 4. رشد 29 و 6.56 درصدی در تعداد و ارزش حاصل شده است.

همچنین تعداد و میزان تراکنش های الکترونیکی نسبت به سال قبل 12.98 و 11.35 درصد افزایش داشته است.

بر اساس آن، روش اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه قبل معادل 6.56 درصد است.

در شهریورماه امسال سهم ابزار پذیرش اینترنتی از تراکنش های تکمیل شده 4.85 درصد و ابزار پذیرش موبایلی 2.71 درصد بوده و کارتخوان های فروشگاهی 92.44 درصد از کل تراکنش های تکمیل شده را به خود اختصاص داده اند.

هر کارتخوان در یک ماه 7 میلیارد تومان به اشتراک بگذارید!

از تعداد تراکنش های انجام شده 89.72 درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، 6.26 درصد مربوط به پرداخت قبوض و شارژ خرید تلفن همراه و معادل 4.02 درصد مربوط به تراز پرداخت است.

همچنین 92.66 درصد از کل تراکنش های انجام شده در شهریور موفق و 7.34 درصد موفقیت آمیز بوده و 99.96 درصد از تراکنش ها موفق بوده اند.

اما از کل تراکنش های ناموفق در این ماه، 1.53 درصد به دلیل خطای پذیرش، 0.61 درصد به دلیل خطای خریداران، 10.80 درصد به دلیل خطای صادرات، 86.35 درصد به دلیل خطای کاربر و 0.71 درصد به دلیل خطای کاربر بوده است. به لله کتای کسب وکار است

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش معاملات مغازه ها به نقدینگی در شهریور ماه سال جاری نیز 13.06 درصد بوده است، در حالی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست افراد به وجه نقد در این ماه تنها 1.69 درصد بوده است.

بر اساس تحلیل آمارهای رسمی در ماه جاری، کارتخوان های فروشگاهی با سهم 92.44 درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته اند و پس از آن ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی قرار دارند.

میانگین تراکنش های انجام شده توسط هر فروشگاه کارتخوان 417 تراکنش و برای اینترنت و موبایل به ترتیب 363 و 818 تراکنش است.

همچنین میانگین تراکنش هر ابزار خرید در ماه مذکور معادل 420 تراکنش است که نسبت به همین میزان در ماه قبل 3.53 واحد (0.83 درصد) کاهش را تجربه کرده است.

همچنین در شهریور ماه امسال به بهد است

در بخشی دیگر از آمارهای توزیع شده توسط شاپرک، تعداد کل تراکنش ها به ازای هر ابزار مورد استفاده برای پذیرش شاپرکی و تعداد کل تراکنش ها مشخص شده است. به همین ترتیب که تعداد ابزارهای دریافت اینترنتی با تعداد 517 هزار و 731 ابزار فعال و با مبلغ کل تراکنش 102 هزار میلیارد تومان، کل مبلغ تراکنش هر ابزار اینترنتی به مبلغ 19.8 میلیارد ثبت شده است. تومان.

هر کارتخوان در یک ماه 7 میلیارد تومان به اشتراک بگذارید!

همچنین بیش از 128 هزار ابزار سامانه فعال در ابزارهای دریافت موبایلی وجود داشت که در مجموع 1567 میلیارد تومان تراکنش انجام شد.

این در حالی است که سرانه تراکنش برای هر دستگاه تلفن همراه یک میلیارد و 220 میلیون و 400 هزار تومان است. در نهایت مجموع تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی 616 هزار میلیارد تومان است که به تعداد هشت میلیون و 587 هزار و 278 دستگاه کارتخوان فروشگاهی می رسد.

علاوه بر این، میانگین مبلغ هر تراکنش نشان داده شده در هر یک از ابزارهای پذیرش در شهریور ماه امسال به طور میانگین 5.48 میلیون ریال به ازای هر تراکنش بوده است.

با ابزار پذیرش موبایلی، این مبلغ به عدد 0.15 میلیون ریال و در نهایت با ابزار پذیرش کارت فروشگاهی، میانگین مبلغ هر تراکنش 1.72 میلیون ریال است. بنابراین میانگین مبلغ هر تراکنش در هر ابزار 1.86 میلیون ریال است.

هر کارتخوان در یک ماه 7 میلیارد تومان به اشتراک بگذارید!

پایان پیام