بین المللی

سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت برای لبنان وارد خلیج سوئز شد

سایت اطلاعاتی Tankers Trackers که اخبار مربوط به حمل و ذخیره نفت خام در نقاط مختلف جهان را دنبال و منتشر می کند ، در پیامی در حساب توئیتر خود اعلام کرد سومین محموله سوخت ایران برای لبنان وارد خلیج سوئز شده است. به

به گفته Trekkers ، یک نفتکش به نام Fortune که دیزل یا بنزین لبنانی را از طریق یک بندر سوریه به سوریه منتقل می کرد تا به حزب الله برساند ، اکنون از دریای سرخ وارد خلیج سوئز شده است.

پیش از این ، دو نفتکش دیگر از ایران به طور مشابه نفت کوره به لبنان صادر کرده بودند.

311311