سلامت و دانش

شرایط صدور کارت واکسن برای کسانی که خارج از کشور واکسینه شدند

رئیس اداره واکسن پیشگیری از بیماری های وزارت بهداشت شرایط صدور کارت واکسن برای واکسیناتورهای خارج از کشور را تشریح کرد.

دکتر در گفت وگو با ماه نیوز، محسن زهرایی وی در خصوص صدور کارت واکسن برای کسانی که در خارج از کشور واکسینه شده اند، گفت: دستورالعملی در این زمینه تهیه و به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن کسانی که در خارج از کشور یا در محل معتبر واکسینه شده اند. زمان و مدارک معتبر با تحویل این مدارک و مدارک سفر می توانند به واحد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهر خود مراجعه و فرم مشخصی را پر کنند.

وی افزود: این فرم به تایید معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه می رسد و سپس به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال می شود و سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه ثبت می شود و می تواند این کار را نیز انجام دهد. . کارت واکسن داخلی بگیرید.

وی گفت: هر واکسنی که در خارج از کشور تزریق شود مشکلی ندارد. بحث فعلی این است که افرادی که به صورت غیرقانونی واکسینه شده اند یا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند یا ادعا می کنند که در خارج از کشور واکسینه شده اند اما مدرک معتبری برای اثبات این موضوع ندارند، اکنون می خواهند کارت واکسن همراه خود را دریافت کنند. .

انتهای پیام/