عمومی

شش اثر افسردگی بر زندگی شخصی و کاری

افسردگی اختلالی است که افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. افسردگی در واقع ترکیبی از انرژی و انگیزه است.

به گزارش ماه نیوز، این روزنامه جام جیم نوشتن: “افسردگی می تواند به زندگی نظم دهد و زندگی ببخشد.” افسردگی تاثیرات جبران ناپذیری بر زندگی انسان می گذارد و باعث می شود زندگی را فراموش کند. افراد مؤثر، اگر بهتر هستند، به روانشناسان مراجعه کنند.

افرادی که افسرده هستند معمولاً در طول شب نمی خوابند. به همین دلیل در تمام طول روز خواب آلود و خسته هستند. در واقع افسردگی برای آنها مشکل ساز است. افسردگی بر عملکرد مغز تأثیر منفی می گذارد. فرد افسرده معمولا تمرکز نمی کند و بیشتر مسائل را فراموش می کند. افراد افسرده معمولاً از لذت های زندگی لذت نمی برند و مدام از زندگی شکایت می کنند. آنها از زندگی مثبت و امیدبخش خود دست می کشند. افسردگی اختلالی است که افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. افسردگی در واقع ترکیبی از انرژی و انگیزه است. افسردگی می تواند ناشی از قطع رابطه یا بر هم زدن روابط دوستانه باشد.

انزوای اجتماعی یکی از اثرات افسردگی بر زندگی است. عدم اعتماد به نفس نیز نتیجه افسردگی است. افراد افسرده از موقعیت خود در جامعه ناراضی هستند و نسبت به خود احساس بدی دارند. می بینید، برای داشتن یک زندگی سالم، افسردگی باید هر چه زودتر درمان شود.»

انتهای پیام