هنری و فرهنگی

شعر شاعر افغانستانی برای زبان فارسی

در شعر نجیب بروار – شاعر افغان – می خوانیم:

گویش من دری است اما زبان من فارسی است
روح من شاهنامه است و بدن و روح من فارسی است

از سلسله رستم و از زادگاه آرشام
تیرهای من کلمات و کمان من فارسی است

این همان زبان است ، این وسعت یک فرهنگ بزرگ است
این جنون عشق در خون من فارسی است

این زبان رودکی ، مولانا و حافظ است
احمق اگر رویای من بود ، مترجم من فارسی است

من این زبان را دوست دارم مولوی arvar of the sun
این زبان شعر و منطق در ذهن من فارسی است

نهال دوستی در هر کجا که هستم کاشته شده است
باغ صلح و آشتی ، باغبان من ایرانی است

بلافاصله از فرش به عرش خدا می روم
رفتار من ، سی دی من فارسی است

از “اهورا” تا بقیه گوش های آهنگ:
من خدای عشق هستم و پیامبرانم فارسی هستند!

میل به پرواز در من بی نهایت است
کبوتر آزادی من ، آسمان من ایرانی است

انتهای پیام