اجتماعی

شیوه نامه نحوه جمع‌آوری حمل پسماندهای پزشکی تدوین می شود

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایت سازمان نظام پزشکی مبنی بر انحصار شهرداری تهران در مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی خبر داد و گفت: پسماندهای پزشکی و بیمارستانی از سوی شهرداری تهران بررسی می شود.

علی خضریان در گفت وگو با ماه نیوز، در تشریح جلسه کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایت سازمان نظام پزشکی از انحصار شهرداری تهران در مدیریت پسماندهای پزشکی و بیمارستانی، اظهار کرد: پسماندهای پزشکی و بیمارستانی از سوی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: معاون خدمات شهری شهرداری تهران پس از تشریح مفاد قانون در حضور احزاب اعلام کرد که هیچ اصراری از سوی شهرداری بر تعمیم پسماندهای ویژه و مدیریت اجرایی و اقدام شهرداری و مراکز درمانی شورای شهر و شهرداری وجود ندارد. بیمارستان ها

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: با توجه به توافق طرفین مبنی بر حسن اجرای قانون، ابتدا مقرر شد شهرداری نسبت به هماهنگی در روند جمع آوری و عادی سازی پسماندهای پزشکی اقدام کند و پس از آن پس از اتمام مراحل قانونی، پسماندهای پزشکی و پسماندهای پزشکی با هم هماهنگ شوند. مصوبه سازمان و شورای مدیریت پسماند.» ظرف ده روز پس از برگزاری مناقصه و طی مراحل قانونی، قرارداد سازمان نظام پزشکی با شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط جهت انتخاب و تکمیل به کمیسیون اصل 90 و پزشکی ارسال می شود. سازماندهی سیستم

وی ادامه داد: همچنین این امکان وجود دارد که سازمان نظام پزشکی پس از انعقاد قرارداد با شرکت ذیصلاح برای عادی سازی به عنوان متولی اجرای مفاد بند ج بند 2 قانون مدیریت پسماند اقدام کند. سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران». با اجرای این موضوع کلیه مجتمع های درمانی تحت پوشش خدمات شرکت های تخصصی مدیریت پسماند به استثنای شهرداری تهران از پرداخت حق اشتراک و سایر هزینه های دفع داروهای عفونی معاف می شوند. و زباله های بیمارستانی

وی افزود: بر اساس اظهارات نمایندگان شهرداری تهران حدود 4 هزار مجتمع درمانی از اجرای قانون تبعیت نکردند. نظام پزشکی باید همکاری این نهاد را اتخاذ کند و در صورت عدم انطباق این مجموعه ها با قانون، تخلفات مورد انتظار در این زمینه اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اظهارات نمایندگان شهرداری هزینه حمل، عادی سازی و دفع زباله های پزشکی و بیمارستانی بیش از مبلغی است که به عنوان حق اشتراک در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد تفاوت عوارض دریافتی و هزینه خدمات به نوعی از سایر درآمدها و عوارض طبقات و طبقات مختلف تامین می شود. از این رو برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مقرر شد شهرداری تهران ظرف مدت یک ماه هزینه خدمات و عوارض جدید منطقه را با در نظر گرفتن هزینه های واقعی پس از طی مراحل قانونی بررسی و مجوز دریافت کند. لازم است از مراجع ذیربط تصمیم گیری شود.

خضریان گفت: در نهایت مقرر شد مراکزی که تحت عنوان مجتمع پزشکی فعالیت می کنند اما پسماند عفونی و ویژه تولید نمی کنند نیز توسط موسسه نظام های پزشکی و پس از تایید سازمان حفاظت محیط زیست به شهرداری تهران اعلام شود. مشمول عوارض خواهد شد. در اشتراک ما مشترک شوید.

انتهای پیام/