استانی

صمت چهارمحال وبختیاری جایگاه دوم توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز کشوررا کسب کرد

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز استان چهارمحال وبختیاری ،مهدی عباسپوردبیرشورای اقامه نمازصمت چهارمحال وبختیاری گفت:براساس جدیدترین ارزیابی های وزارت صمت،استان چهارمحال وبختیاری باکسب امتیاز۳۴ از ۳۵ درزمینه میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز رتبه دوم کشور را کسب کرد.

به گفته وی :صمت چهارمحال وبختیاری بیش از۹۷درصداهداف پیش بینی شده کشوررامحقق کرده است.

وی گفت:اجرای طرح جامع ظرفیت شناسی، تکمیل و بروزرسانی بانک جامع اطلاعات نماز، بومی سازی برنامه های، تکریم فعالان نماز، نظارت مستمر و موثر بر برنامه ها، رونق بخشی به اقامه نماز، تشکیل شورای ، برگزاری مسابقات فرهنگی و تبلیغی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و… از جمله شاخص های ارزیابی وزارت صمت است