هنری و فرهنگی

صنعت گردشگری نخستین موضوعی است که همواره در دولت ارزیابی می‌شود

ماه نیوز/اردبیل معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه صنعت گردشگری اولین موضوعی است که همواره در دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: برای بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت رویداد 2023 اردبیل، توانمندی های چهارگانه است. فصل های کشور به اعضای سازمان معرفی شود.»

هشتم روز هشتم روز گذشته در مراسم آموزشی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، بر لزوم برندسازی، ترویج و بازاریابی صنایع دستی برای استان اردبیل تاکید کرد به طوری که تاکنون خیر در مناطق مذکور در این استان اقداماتی صورت گرفته است.

گفت: سمحوه جانهی شیخ سفی دید اردبیلی به توتیک تولمنگ انتیای توریسی این استان بید کیس مورد توئیں کرد کرد.

به گفته وحیدی، همچنین گردشگری عشایری و گردشگری روستایی نیز در این استان حائز اهمیت است و قابلیت ویژه ای برای درآمدزایی برای اقتصاد استان دارد.

معاون دبیرخانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رویداد اردبیل 2023 را فرصتی ملی برای توسعه گردشگری در این استان دانست.

وی گفت: صنعت گردشگری یکی از موضوعاتی است که همواره در دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دستیار وزیر میراث فرهنگی افزود: این وزارتخانه با اعطای تسهیلات ارزان قیمت بر اساس ماده 18 و صندوق توسعه ملی از سرمایه گذاران و کارآفرینان حمایت می کند.

به گفته وحیدی، هدف و هدف سفر در سطح کشور در حال تغییر است و باید آمادگی کامل برای استفاده هر چه بیشتر از جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری کشور داشته باشیم.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مرمت، حفظ آثار تاریخی و رعایت قوانین مربوط به حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید با جدیت و در تعارض حوزه میراث فرهنگی و گردشگری دنبال شود. منافع مردم باید تعدیل شود.

در ادامه رضا قاسمیان حفاظت از میراث فرهنگی را در پایتخت فرهنگی منطقه مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اردبیل نیازمند کار و تلاش مضاعف هستیم.

دستیار سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اهمیت رویداد اردبیل 2023 را یادآور شد و گفت: در این راستا باید از سال گذشته کار آغاز شود و مسئولان گردشگری کشورهای عضو اکو جلساتی را در ایران و استان اردبیل برگزار کردند. تیم هایی از اردبیل نیز به آن کشورها سفر کردند که این کار را انجام می دادند و اجرای این کار باید توسط مسئولان پیگیری شود.

به گزارش ما، در پایان مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل و حسن محمدی نویسنده به عنوان مدیر این اداره معرفی شدند.

پایان پیام