هنری و فرهنگی

ضرورت امیرکبیرپروری و بازآفرینی شخصیت ها

ماه نیوز/مرکسری یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر گفت: اگر امروز برای بزرگداشت امیرکبیر مراسمی برگزار کنیم به این معناست که باید امیرکبیر را تربیت کنیم.

دوکتر یعقوب توکلی 20 دیمه 1401 در کرمی داشت شهادة میرزا تقی خان امیرکبیر، ایزه کرد: هر ملتی، کسلت، هایتو و بهتاهای درد که بیکی کوب و بیکی بد است.

او گفت: «همه ما به بزرگان و بزرگان خود افتخار می کنیم.

वे बा पर इन सवाल कहा करा ता मोरोज امیر کبیر अरा ता मोरोज امیر کبیر گفت: تمامی ویژگی ها اعم از محیط، اقلیم، آموزش و … در کنار یکدیگر قرار گرفته و شخصیتی شکل می گیرد.

وی با اشاره به شخصیتی مانند فارابی که 150 سال پس از او جانشین بوعلی سینا شد، افزود: بعد از بوعلی به این نتیجه می رسیم که از نظر استعداد، بوعلی شوک نیست و با فوت او طبابت می شود. متوقف می شود و پس از آن خواجه نصیرالدین مردی بزرگ در علم دین و دگرگونی جامعه اجتماعی ایران شهر ایران می شود و پس از مرگ او به خواجه ختم می شود.

وی گفت: پس از دوران مخالفت با شاه عباس، دوباره صفویان درگیر ماجرا شدند و صفویان ضعیف و شکست خوردند. این فراز و نشیب ها همیشه ادامه داشته و بزرگان تاریخ این مملکت آمدند و رفتند، اما چرا امیرکبیر با علم خود ادامه نداد و کشور به دست افرادی چون میرزا آقاخان افتاد؟

توکلی تصریح کرد: مشکل اینجاست که در ایران همیشه با پیروی از راه‌های درستی که شروع کرده‌ایم، حرکت نمی‌کنیم و از نظر تاریخی یادمان نرفته است که اگر موضوع را می‌دانیم، باید آن را به فرزندانمان آموزش دهیم. به دولم بوعلي سينا، بوعلي سيناي بوعلي ناديه بندا، پس از خواجه نصير الدين، خواجه نصير نيامد و در عن از اميركبير هم اميركبير عنيه برنياورد. امروز اگر به سردار سلیمانی افتخار می کنیم یادمان باشد که فرزندانمان را اینگونه تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه تا امروز کدام استان در کشور تلاش کرده تا به مردم، روش های مدیریتی و روش های صحیح مدیریتی را در استان آموزش دهد، گفت: ما آموخته ایم که دانش فکری خود را به دیگران منتقل نکنیم. ما آن را رها کرده‌ایم، مدیریت نکرده‌ایم و دنبالش نکرده‌ایم و حتی بخش خصوصی هم در این مسیر حرکت نکرد.

این پژوهشگر تاریخ معاصر ایران گفت: انگلیسی ها پس از ورود به ایران شروع به نوشتن کتاب های سفر کردند و امروزه نزدیک ترین کتاب های تاریخی به ایران به زبان انگلیسی نوشته می شود زیرا علاوه بر جمع آوری اطلاعات و حتی از طریق آن، تداوم اطلاعات را نیز در نظر می گرفتند. و این اطلاعات همچنان به ما می رسد.

وی با تصور اینکه باید یاد بگیریم راهی را که شروع کرده ایم ادامه دهیم، باید فکر کنیم، گفت: اگر امروز مراسم یادبود امیرکبیر برگزار کنیم یعنی باید امیرکبیر را تربیت کنیم. ما باید بر اساس استعداد خود برای ادامه زندگی فکری و معنوی خود برنامه ریزی کنیم. باید به فیکر بازافرینی که بود و دانش را به فره علمی تداشد به فیکر بازافرینی ها و تدانش را به فره علیمی و از زوریه کم کشید.

پایان پیام