ظرفیت اجرای سند اصلاح الگوی کشت در استان به صورت پایلوت وجود دارد

به روگر این کبرانلاین استان سمنان; سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان روز یکشنبه 4 دی 1401 در آیین کشتار استان در محل سالن یدگر امام(ره)‌ استداری باوزر ایشتر وزیر و ریس روز کیشنان روز یکشنبه 4 دی 1401 توافق ویژه‌ای در زمینه کشاورزی و قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزایش یافت.

وی افزود: در استان سمنان 64 هزار تن گندم با قیمت مطلوب خریداری و مطالبات آنها به موقع پرداخت شد.

هاشمی ادامه داد: در استان سامنان ، تعداد 1،000،000 و 261،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 قرارداد کشاورزی با کل 9،000،000 و 520،000 هکتار از اراضی کشاورزی به اتمام رسیده است ، برآورد مهم است.

استاندارد سمنان بیان کرد: روش عکنیم در سایه اصلی پیلم کیں، در درک برک بری بری و ردمان در کاھریک و درک ابو کارگم محقق خواهد شد.

عنوان او این بود: تبدیل آبیاری سنتی به سیستم های آبیاری و کشت گلخانه ای مدرن.

فرماندار سمنان گفت: امنیت غذایی پایدار امری بسیار مهم و تاثیرگذار در سطح کشور و استان است که با اجرای اقداماتی از جمله اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی محقق می شود.

46