بین المللی

عضویت روسیه در اف‌ای‌تی‌اف تعلیق شد

اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان بین دولتی است که هدف خود را مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌داند که این کار را از طریق وضع استانداردهای جهانی و بررسی پایبندی کشورها به این استانداردها انجام می‌دهد.

این سازمان مستقر در پاریس در بیانیه‌ای مدعی شد: اقدامات فدراسیون روسیه به شکلی غیر قابل قبول با اصول اساسی اف‌ای‌تی‌اف که با هدف حمایت از امنیت سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی وضع شده، در تضاد هستند.

اوکراین در یک سال گذشته از آغاز جنگ تا امروز، بارها از این نهاد خواسته بود روسیه را اخراج کند. با وجود این، علی‌رغم تعلیق عضویت، روسیه هنوز در اف‌ای‌تی‌اف عضو محسوب می‌شود.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: فدراسیون روسیه هنوز هم باید نسبت به تعهداتش به اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف پایبند باشد. مسکو باید به رعایت تعهدات مالی خود ادامه دهد.

311311