علی نوبخت، رئیس سابق کمیسیون بهداشت نیز از ادامه همکاری با وزیر بهداشت انصراف داد!

ادامه سخنان اخیر وزیر بهداشت در اصفهان

Tab Futbunis:

نامه خداحافظی سعید نمکی وزیر بهداشت به علی نوبخت حقی (برادر محمد بکار نوبخت ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) منتشر شد. نمک چهار روز پیش Ali Nobakht J.D.
نامه خداحافظی سعید نمکی وزیر بهداشت به علی نوبخت حقی (برادر محمد بکار نوبخت ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) منتشر شد.

چهار روز پیش ، نمکی علی نوبخت را که رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس دهم بود ، به عنوان “معاون رئیس جمهور و دبیر کمیته مشورتی بیماری کرونا” منصوب کرد.

متن نامه Namakine Ali Nobakhat به شرح زیر است:

جناب دکتر سید نامکی عزیز
با سلام و احترام

با اندوه فراوان اعلام می کنم که از طریق وی عدم همکاری با کمارج شفیق را اعلام کردم.

با عدم اجرای پیشنهاد مهربان دوست فروتن و عالی رتبه ما در جلسه. در تاریخ 16-8-99 و توافق اولیه ارزشمند خود را ، که می تواند باعث وحدت و جلوگیری از جو فعلی است.

پس از سخنرانی ماهاراشتراجی در اصفهان و پاسخ معاون وزیر تحقیقات در زمینه ضرب و شتم دانشمندان علوم و پزشکی در کف ایران ، متأسفانه راهی برای همکاری من با فدراسیون شما و آن وزارتخانه وجود ندارد.

با آرزوی موفقیت
علی نوبخات 99.8.30