عمومی

غیبت ناموجه فردوسی در کلاس‌های درس!

حماسه بزروج فردوسی، این کوه دماوند است. هر دو نمادی از ایران ستحد; همان‌غون که شاهنامه در میان دیوان‌های شعر فارسی بازیکی بلند دارد، دماوند هم در میان کوهای ایران، Arjmand est.

گراسان کراسان به روگر ماه نیوز نوشت: «هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت شاهنامه فردوسی شود. اگر فردوسی و کارش بزرگ نبود، سرنوشت زبان فارسی، این عامل برای یکپارچگی و یکپارچگی ایران مهم بود. زبان فارسی از هزار سال پیش تاکنون به فضل فردوسی و دیگر بزرگان ادب فارسی از جمله سعدی و حافظ به حیات خود ادامه داده و بر امواج تهدید غلبه کرده است. اکنون وظیفه ما این است که این زبان را که میراث ملت است حفظ کنیم و به آیندگان منتقل کنیم. یکی از راه های فارسی نگه داشتن زبان، آشنایی کودکان و نوجوانان با آن و آثار ارزشمندی مانند شاهنامه فردوسی به ویژه در مدرسه است. خواندن ترجمه آثار ادبی جهان برای نوجوانان ضروری نیست، همچنان که آشنایی با آثار ارزشمند ادبیات فارسی نیز مهم است.

درباره جایگاه شاهنامه فردوسی در جامعه ایرانی و اهمیت ترویج شاهنامه خوانی در مدارس با دکتر دکتر گفت و گو کرده ایم.

ایرانیان، مدیون فردوسی

دکتر کزازی ملاک ایرانی بودن را آشنایی با شاهنامه فردوسی می داند و می گوید: «اگر می خواهید قضاوت کنید که آیا فردی در بین ایرانیان ایرانی تر است، باید میزان آشنایی او با فردوسی و شاهنامه را بسنجید. اگر فردوسی از شاهنامه نگذشت، هیچ یک از شاعران بزرگ ایران به آن مرحله نرسیدند، به آن نرسیدند و فراتر از آن، اگر اکنون با هم فارسی صحبت می کنیم، مدیون فردوسی و شاهنامه هستیم. حماسه بزروج فردوسی، این کوه دماوند است. هر دو نمادی از ایران ستحد; هماغونة که شاهنامه در میان دیوانهای شعر فارسی بازیکی بلند دارد، دماوند هم در میان کوهای ایران، ارجماند estt».

اهمیت ترویج شاهنامه خوانی در مدارس

این کتاب به اهمیت شاهنامه خوانی در مدارس اشاره می کند: «اگر ایرانیان از کودکی با شاهنامه آشنا نباشند، هویت خود را درست به دست نمی آورند». اگر هدف کودکان دبستانی باشد، این آشنایی باید متناسب با توانایی آنها در قالب شعر، ترانه، بازی و نمایش باشد، اما برای آشنایی نوجوانان با شاهنامه، باید با سروصدا و فعالیت معلمان همراه باشد. در این زمینه آموزش به تنهایی نمی تواند کافی باشد و باید از هنر برای آشنایی نوجوانان با این شاهکار ادبی استفاده کرد.

از زیدنگنامه‌و سفرنامه‌نویسی تا شاهنامه‌ناهسی

دکتر میرجلال الدین کزازی در پایان از آثار تازه منتشر شده خود در حوزه ادب و فرهنگ خبر می دهد و می گوید: «کتاب «باز در بیشه های راز» جلد پنجم زنجیره کتابی است که در زمینه یادگاری نوشته شده است. منتشر می شود که گویی چاپ شده است. در کتابی دیر از همی کینه که ششم است، 20 غزل عنگین دیوان حافیز از نگ زیابلناسی و باورنکردنی شده است. کتاب دیگری که در این ماه منتشر شد، «نیجر و گذر از زندگی» نام دارد. این کتاب به صورت کوتاهی نوشته شده است که من چندین سال پیش نوشته بودم و گویی چاپ دیگری از آن منتشر شده است. کتاب دیگری به نام «Розхай کاتالونیا» است که قبلاً چند بار چاپ شده و دوباره منتشر شده است. این کتاب گزارشی از سفری است که چند سال پیش به اسپانیا داشتم.

کتاب دیگری که پس از چندین سال دوباره منتشر شده، «پرنیان پیندار» نام دارد. کتاب دیگری که به تازگی منتشر شده، کتاب «از کف تا ظهر» نام دارد. این کتاب بر اساس گفتگو نوشته شده و تاکنون چهار بار منتشر شده است. کتاب «خردنامه خرّمی» نیز در حوزه شاهنامه شناسی است و گویی چاپ شده و جلد دوم کتاب «نهادنامۀ داد» نام دارد.

پایان پیام