اجتماعی

فردا؛ امضای تفاهم‌نامه ساخت ۹۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت

سخنگوی شهرداری تهران گفت: فردا سه شنبه برای ساخت حدود 90 هزار واحد مسکونی در پایتخت موافقت نامه منعقد می شود.

عبدالمتاحر محمد خانی در گفتگو با ماه نیوز وی با اشاره به تفاهم نامه جدید شهرداری تهران با سازمان های مختلف برای تامین مسکن پایتخت، گفت: فردا سه شنبه شهرداری تهران با ارتش، ارتش، فرماندهی اداری، شستا و این شرکت تفاهم می کند. ساخت و تولید مسکن در پایتخت باشد

وی با اشاره به اینکه این اقدام برای ادامه ساخت و ساز مسکن در پایتخت و مربوط به پروژه های اردوی جهادی است، گفت: 20 هزار واحد برای ارتش، 15 هزار واحد برای ارتش، 5 هزار واحد برای فرماندهی اداری پیش بینی شده است. 50،000 واحد.

محمد خانی گفت: تمام پروژه هایی که قرار است فردا امضا شود 3 ساله است و به زودی ساخته می شود. قدر و شاهم شهرداری تهران در هر پرکتی‌ای اینتیزی است; اما بیشتر اقداماتی که شهر تهران در بحث ساخت و ساز مسکن دنبال می کند، تسهیل و رفع موانع است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: قبل از شروع مدیریت فعلی شهر، آقای اما در حال حاضر این تعداد به 10 هزار پروژه رسیده است و صحبت هایی که رئیس سازمان به نوسازی داده اند حکایت از آن دارد که این تعداد به زودی به 20 هزار پروژه خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: فردا سه شنبه توافقنامه ساخت حدود 90 هزار واحد مسکونی در پایتخت منعقد می شود که این تعداد به سایر پروژه هایی که به مرحله برنامه ریزی و ساخت رسیده اند اضافه می شود. اقدامات مسکن جهادی جدی و کاربردی است.

پایان پیام