عمومی

فقط دشمن کم داریم – ماه نیوز

اما نکته وحشتناک این است که اگر حتی تلاش و جسارت زیادی به خرج دهید و حداقل یک پاسخ قانع کننده برای خود پیدا کنید، از شر آن خلاص نمی شوید. کسانی که برای کشتن من و تو به هر بهانه تصادفی تلاش کرده اند، بهتر از آن چیزی هستند که در مورد من و تو فکر کنی. چند روز پیش نوشتم که معتقد به کار فرهنگی هستم و علیه کسانی که می گویند به بهانه دفاع از مردم کار فرهنگی و هنری باید تعطیل شود. دلایلم را نوشتم دیدم عده ای همان را کماکی بری بری کماکی بری کیماقیت بری کویبیت کویوند ما حالمان کار از این حرف هاست که به فارغان و هنر هاست. داریم به نقطه ای می رسیم که چیزی به نام تفکر متفاوت در این سرزمین غیرممکن می شود. ازهرمن الشمس است و قلمنش هم دردی را نیمی کند گفتن چیزی که همه می دانند دلیل بر جسارت و شجاعت نیست. ضمناً، اگر فضیلتی وجود دارد، برای کسانی است که در این زمان فکر نمی کنند و جرات دارند به خود فکر کنند. بی پروای کوش آمد و بدامد این ترایه ها ها ها ها هی دیکری کے کے کے کے در بی فکری و بیکی بی اقلی بہ کے.

اگر تصمیم دارید یک مشکل اساسی را برای رویدادهای اخیر حساب کنید، کوته فکر هستید و یک شکل از زندگی را به دیگران تحمیل می کنید. چیزی که خیلی ها به خصوص نسل جوان آن را سر سفره نیاوردند و در این مکان کار کردند. تحمل تنوع و باورهای مختلف اگر در کار می بود آن فجای رھ نیمی داد. حالا عده ای هستند که می خواهند با شعار شناخت باورهای مختلف را بشناسند. البته این روش پدیده عجیبی نیست. کم نبودند کسانی که با شعار دفاع از دموکراسی، فاشیستی ترین رفتار را در برابر مخالفان خود نشان دادند.

کم نبودند کسانی که به نام دوستی و احترام، مقام و منزلت دیگران را به باد دادند و در خاص ترین زوایای زندگی توسط منتقدان خود به بیراهه کشیده شدند. ما با این شاکیان بیگانه نیستیم، اما واقعاً جدید هستیم. در تنگ نزری و کین توزی هیچ جایگزینی ندارند. اگر یکی بگوید من به کار فرهنگی اعتقاد دارم چرا نتوانم در این فضا کار کنم؟ מגר קאראן את המה אדם ה יק שכל בינדישנד؟ آیا همه مردم از آب و خاک ساخته شده اند؟ يكيك تقتيش كم تر است يكيك بيش تر یک قلب کثیف تر است و یک قلب نازک تر. حداقل یک نفر دقیقاً مثل من و شما فکر می کند. چرا باید بلافاصله این اختلافات به خصومت و خصومت تبدیل شود؟ گویی همه مشکلات ریز و درشت را حل کرده ایم و فقط در زندگی کمتر از گل و حباب دشمن داریم و با بریدن دشمن می توان با همه چیز مقابله کرد.