اجتماعی

قدرت ۹ برابری جهش جدید کرونا در انگلستان/تاکنون آلوده شدن ایرانیان به سوش جدید مشاهده نشده است

مدیر فناوری انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی با اشاره به تجمع جهش ها در ویروس کرونا در اروپا ، گفت جهش دیگری از ویروس در انگلیس خطرناک تر شده است. از آنجا که انتقال آن 7 تا 9 برابر شده است ، اما به دلیل مسافرت محدود به این کشور ، هیچ موردی از ابتلای بیماران ایرانی به این سویه جدید ویروس کرونا گزارش نشده است.

دکتر محمد. محمد علی مالبوبی ESNA است. در مصاحبه با وی گفت: “ویروس ها معمولاً قابل تغییر هستند.”

وی ادامه داد: ما به دنبال جهش در ویروس ها هستیم که در تکثیر بعدی باقی مانده و سپس وارد جمعیت انسانی می شود ، به این معنی که ویروس وارد بدن انسان می شود و از یک میزبان به میزبان دیگر مهاجرت می کند ، به اصطلاح انواع ویروس در گردش خون و یا وجود ویروس های جدید استرس وجود دارد که به طور همزمان در جمعیت انسانی ادامه دارد.

“تعداد زیادی جهش در ویروس وجود دارد.” مالباوبی گفت. ویروس کرونا به محض ورود به فرد ، 900 بار در 24 ساعت تکثیر می شود و به سرعت میلیاردها در بدن میزبان گسترش می یابد. “

“جهش بخشی از زندگی موجودات زنده از جمله ویروس ها است و این جهش فقط تنوع ایجاد می کند و به طور کلی برای انسان بی خطر است.” گفت معاون موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی. “اما در بعضی موارد ، تغییر برای ویروس است.” مفید است زیرا توانسته در جمعیت بماند ، اما می تواند برای انسان مشکل ایجاد کند.

وی با اشاره به تلاش های این سازمان برای مراقبت از ویروس کرونا در کشور ، گفت: “در این بررسی ها متوجه شدیم که تغییرات جدیدی در ویروس کرونا ایجاد شده است ، اما نمی تواند کارساز باشد.

مالبوبی با اشاره به جهش ویروس کرونا در اروپا گفت که در اروپا ، سه هاپلوتیپ اول به نام E614 وجود دارد که بسیار محبوب شدند. زیرا ویروس سرعت انتقال از انسان به انسان را افزایش داده است.

یک عضو هیئت علمی از انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک دلیل شیوع این بیماری را توضیح داد: “دلیل گسترش ویروس در اروپا این است که سویه ویروس کرونا به گیرنده های سلولی بهتر متصل می شود و بهتر وارد سلول می شود. از این رو گسترش و علت بیشتری دارد. این که بسیار مسری است ، بنابراین تعداد زیادی از بیماران در طی هر سرفه در معرض ویروس قرار گرفتند ؛ در نتیجه ، افراد بیشتری به این ویروس آلوده می شوند.

مالبوبی ادامه داد: علاوه بر این ، قدرت آلوده کننده این سویه 7 تا 9 برابر افزایش یافت ؛ بنابراین بیشتر اروپایی ها به ویروس آلوده شدند.

تأثیر تحول جدید انگلیس بر ایران

یادداشت وزیر فناوری ، انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی: خوشبختانه چون حرکت ایرانیان در اروپا محدود است و از طرف دیگر به دلیل تحریم ها ، ویروس بسیار دیر در کشور ظاهر شد.

وی افزود: طبق آمار ما 24 درصد بیماران ایرانی به اولین جهش ویروس کرونا مبتلا شده اند.

مالبوبی با اشاره به شیوع دوم ویروس کرونا در کشورهای اروپایی گفت: در این مطالعه 99٪ از افراد در انگلیس اولین شیوع ویروس کرونا را داشتند و 70٪ نیز ویروس دوم را داشتند.

به گفته وی ، در جهش دوم ، جهش این ویروس در آن جمع شده و 70 درصد افراد آلوده شده اند.

مالباوبی گفت: “این مشکل خاصی ایجاد نمی کند. در حال حاضر ، حدود 17 جهش در ویروس وجود دارد که آن را خطرناک می کند.”

وی گفت: “تجمع جهش ها در این ویروس بسیار خطرناک است.”

معاون مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی انستیتوی ملی ژنتیک ادامه داد: ما یک تیم در این م instسسه تحقیقاتی تشکیل دادیم تا جهش های این ویروس را کنترل کنیم که از طریق آن می توان 200000 ژنوم را در مدت 12 ساعت مقایسه کرد و این اطلاعات نیز نتیجه این مطالعه است

مالباوبی گفت: “این داده ها از نظر ژن و کشور در دسترس مردم است.”

وی به این س answeredال پاسخ داد آیا تغییر در انگلیس به ایران رسیده است ، و تأکید می کند که ما در این مطالعات با آن روبرو نشده ایم ، یادآوری می کند: زمانی می توانیم ورود این ویروس به کشور را تأیید کنیم که بتوانیم فراوانی آن را محاسبه کنیم و هنوز شاهد این گونه جدید انگلیس در کشور نباشیم.

مالبوبی بر آن تأکید می کند وی گفت: “ما ادعا نمی كنیم كه این تغییر در آینده وارد ایران نخواهد شد.” با یافته های موجود ، این جنبه در ایران مشاهده نشده است. “

یکی از اعضای هیئت علمی موسسه ملی مهندسی ژنتیک گفت: “ما نمی توانیم جهش این ویروس را متوقف کنیم.” با کاهش تعداد افراد آلوده به ویروس ، تعداد جهش های ویروس نیز کاهش می یابد و هرچه تعداد سفرها کمتر و تعداد ارتباطات کوتاهتر باشد ، احتمال تجمع ویروس کمتر می شود.

با توجه به او در مورد جهش های بعدی ویروس ، تشخیص دشوارتر خواهد شد و تنها راه کاهش جهش های این ویروس پیشگیری است و مهمترین اقدام پیشگیرانه نظارت بر فاصله اجتماعی و عدم مسافرت است تا ویروس را از یک جمعیت به جمعیت دیگر منتقل نکنیم.

تولید واکسن و تغییرات گاه به گاه ویروس کرونا

معاون تحقیقات و فناوری انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک با اشاره به تولید واکسن کرونا و جهش آن گفت: “ساده ترین راه برای ساختن واکسن برای چنین ویروسی ساخت آن است.” ما می خواهیم علیه آنفلوانزا واکسینه شویم ، اما واکسن های جدید هر فصل آزاد می شوند زیرا ویروس در حال تغییر است. واکسن دو بار در سال تغییر می کند.

انتهای پیام