عمومی

قلعه تاریخی دولت آباد دامغان رو به ویرانی است

گفته می شود این قلعه مربوط به اواخر دوره صفویه و مربوط به منطقه حاکمه قم بوده که شامل شهرهای گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود بوده است. با دیدن این قلعه تاریخی و زیبا که در حال انحطاط و نابودی است، هر بازدیدکننده ای از مؤسسه بلند می شود.
تردیدی ندارم که اگر چنین بناهای تاریخی در برخی از کشورهای اروپایی یا حتی آسیایی وجود داشت، کمترین آسیب پذیری در برابر مواردی مانند نسخ خطی نگهداری شده در شیشه محسوب نمی شد.

من داستان عصبانیت از ناکارآمدی در این کشور را به یاد دارم، به ویژه در رابطه با صنعت، که یک تجارت گردشگری بسیار مهم و پرسود بود که می توانست میلیاردها دلار برای دولت و ملت به ارمغان بیاورد، اما مانند بسیاری دیگر از رهبران انقلابی دستگیر شده نظام فتح منطقه و اصلاح جهان و زمینه سازی برای ظهور و گذار از پیچ تاریخی! موانع ضروری شده است. هزار بار هزار بار!

قلعه تاریخی سد دولت آباد ویران شده است

قلعه تاریخی سد دولت آباد ویران شده است

قلعه تاریخی سد دولت آباد ویران شده است

قلعه تاریخی سد دولت آباد ویران شده است