استانی

قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی

به گزارش خبرگزاری ماه نیوز استان سمنان ،بافت میانی این قلعه تقریبا تخریب شده اما دیوارهای بیرونی قلعه به همراه چند اتاقک با تاق های زیبا و همچنین پایه ستون‌های این بنای تاریخی تا حدودی پا پرجاست و همین وضعیت موجود به قدری است که زمینه‌ای برای پژوهش در خصوص تخمین دقیق قدمت آن را از سوی کارشناسان مهیا کند. این طور که به نظر می رسد به مانند بسیاری از قلعه های منطقه؛ این قلعه کاربرد دفاعی داشته و یا اینکه در دوره ای محل زندگی خانوارهای روستایی بوده است. آن طور که افراد قدیمی ساکن درروستاهای اطراف این قلعه از پدران خود شنیده اند در زمان قاجار از این قلعه استفاده می شده است و برخی نیز این قلعه را حریم یک روستا به نام تقی‌آباد می‌دانند که حالا خالی از سکنه است. در قسمت زیرین دیوارهای قلعه راهرویی دیده می شود که دارای سقف نسبتا کوتاه است و به نظر می رسد فرو نشست زمین و نشست بنای قلعه مسیر آن را مسدود کرده است. اهالی روستاهای این طور شنیده اند که در زمان گذشته در زیر دیوارهای این قلعه ی ۲هکتاری راهرویی وجود داشت که به راحتی یک اسب می توانسته در دور قلعه حرکت کند و زمانی که دشمنان یا راهزنان حمله می کردند محل پنهان شدن اهالی آن منطقه بوده است. تپه های میرک دلازیان, امامزاده مدرک ودیوارهای قلعه حسن آباد از دیگر مناطق تاریخی در نزدیکی این بنا می باشند.

»سید عابدمیرمعصومی

قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی قلعه تقی آباد سمنان در انتظار پژوهش‌های میراثی