عمومی

لازمه جهش تولید، صادرات است

براساس پایگاه داده ماه نیوز ،

سعید جلیلی امروز (دوشنبه) در بازدید از کارگاه تولید معلولان گفت: “ما باید برنامه ای برای جهش تولید داشته باشیم.” همزمان با رونق صادرات ، واردات کالاهایی که به تولید داخل آسیب می رسانند باید متوقف شود.

جلیلی اولویت ها را با نیروی کار داخلی ذکر کرد و افزود: تقویت فرهنگ استفاده از کالاهای تولید داخل یکی از وظایف مورد نیاز برای جهش محصول است.

سعید جلیلی مهمترین مسئله جامعه کارگری را مسائل امنیت شغلی خود عنوان کرد و گفت: رونق تولید ایران طی چهار سال آینده به این نیروی کار بستگی دارد.

جلیلی افزود: باید مشکلات کارگران رفع شود تا جهش لازم انجام شود.