اجتماعی

لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون شهردار تهران گفت: مدلی که در زمینه پسماندهای خشک منطقه 21 استفاده می شود ، فرهنگ سازی از داخل خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه و همچنین آموزش غیر مستقیم و شناسایی کودکان است. با این فرهنگ.

به گزارش ماه نیوز ، مراسم افتتاح پروژه های خدمات شهری منطقه 21 تهران امروز با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ، جزال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران برگزار شد. رجب زاده ، شهردار منطقه 21 و برخی دیگر از مدیران شهری.

در حاشیه این مراسم ، جلال بهرامی ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، یکی از مزایای عمده چنین پروژه هایی را مشارکت و استفاده از ظرفیت شهروندان عنوان کرد. در شهرداری و ما باید تا حد امکان برای هماهنگی بین مردم نقش داشته باشیم و به آنها اجازه دهیم مشکلات و نیازها را شناسایی و رفع کنند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: اقدامات انجام شده در زمینه بازیافت در منطقه 21 در بحث بازیافت زباله و تفکیک منابع زباله خشک فقط کار اداری نیست و مدیران شهرداری از نظر هنری اجرا شد. بحث بازیافت در منطقه آنها این عمل می تواند به عنوان الگویی در سایر نقاط شهر مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامی در ادامه گفت: مدل مورد استفاده در منطقه 21 در زمینه پسماندهای خشک با هدف القای فرهنگ از خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه است و به طور غیرمستقیم برای آموزش و شناسایی کودکان با این فرهنگ تبلیغ می کند. مشاهده شده است و این اقدام ارزشمند است زیرا در کارهای اداری کمتر به این مسائل فرهنگی توجه می شود.

مشارکت عمومی؛ حلقه فعالیتها و روابط شهری از بین رفته است

رضا رجب زاده شهردار منطقه 21 نیز مدل مدیریت شهری با مشارکت و حضور مردم را یک مدل پایدار عنوان کرد و گفت: مشارکت مردم امروز حلقه مفقوده بسیاری از فعالیتها و مناطق شهری است. روابط و باید بدانیم که افراد در همه چیز. “موفقیت بیشتری کسب کنید.

شهردار منطقه 21 افزود: جداسازی از منبع زباله های خشک اقدامی است که در آن حضور مردم باید جدی گرفته شود و این مراکز در دوران تحصیل و دوران تحصیل به کودکان به عنوان سازندگان آینده کشور کمک می کنند. .فعالیت های شهری

رجب زاده با بیان اینکه امیدوارم حضور معاونین خدمات شهری و هماهنگی امور شهرداری تهران زمینه ساز توسعه بیشتر منطقه 21 شود ، افزود: شاخه پشتیبانی و اداری نیز موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش وب سایت شهرستان ، به منظور تجلیل از کارگران فداکار و زحمت کش در زمینه خدمات شهری و ارائه خدمات ویژه برای رفاه آنها ، مسکن کارگران منطقه 21 افتتاح شد.

انتهای پیام