ماجرای سهمیه بندی برق صنایع فولاد و سیمان چه بود؟

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی بر مثل سال گذشته است و حتی صنایعی که طی این مدت نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده اند از معافیت کامل در برنامه های مدیریت مصرف برخوردارند.

به گزارش ماه نیوز، مصطفی رجبی مشهدی  در پاسخ به سوال ماه نیوز درخصوص سهمیه بندی صنایع فولاد و سیمان گفت: امسال نیز برنامه تامین برق پایدار صنایع که غالبا مشترک شرکتهای برق منطقه ای هستند طبق برنامه، تامین انرژی خواهدشد و مشکلی در تامین برق شان نداریم.  

وی تصریح کرد : برنامه تامین انرژی  صنایع که در سال گذشته انرژی تحویلی آنها به نحوی تامین شد که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشتند،   امسال نیز ادامه دارد و از طرفی انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق شده در ماه بوده است.  

رجبی مشهدی تصریح کرد : برنامه تامین انرژی صنایع که در سال گذشته انرژی تحویلی آنها به نحوی تامین شد که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشتند ، امسال نیز ادامه دارد و از طرفی انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق شده در ماه بوده است؛ بر این اساس طی اسفند و فروردین ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته صنایع بورسی به ترتیب 9.4 درصد و 5.8 درصد رشد تولید را تجربه کردند.

وی ادامه داد: رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال 1402 نسبت به سال گذشته 15.4 درصد بوده که بیانگر تامین برق کافی در سال جاری است.

سخنگوی صنعت برق افزود: صرفا تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت‌های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ شده با وزارت صمت خواهد بود و طرح پیشنهادی اشاره شده در جلسه با حضور وزیر نیرو مطرح شده و با آن مخالفت و از دستور کار خارج شد.

وی ادامه داد : در عین حال در نامه مورد اشاره و منتشر شده توسط برخی رسانه ها از مشترکان خواسته شده است تا با جابجایی بار در ساعات اوج مصرف از افزایش مصرف و اضافه شدن بار شبکه برق کشور پرهیز کنند.  

رجبی مشهدی تاکید کرد: برنامه های گذر از دوره اوج مصرف وزارت نیرو برای صنایع که با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذینفع، از جمله وزارت صمت تدوین شده شامل بسته کامل حمایتی از تولید و اشتغال است.  

سخنگوی صنعت برق افزود: از پیش فرضهای اولیه برنامه امسال تامین کافی محصولات تولیدی صنایع برای نیاز مصرف کشور و هم چنین عدم تکانه و ثبات در قیمت بازار و مهار تورم است که با همکاری وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده است.  

سخنگوی صنعت برق ضمن ابراز امیدواری در خصوص پیش بینی بسته انرژی مورد نیاز صنایع توسط وزارت نیرو گفت: این بسته مانند سال گذشته تحویل صنایع مرتبط میشود، و قطعا مثل سال گذشته رشد تولید را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام