اقتصادی

ماه نیوز – ویلاسازی در «قرآن تالار»

روستای قرآن تالار در تقسیم بندی بابلکنار ، 30 کیلومتری شهر بابل تقسیم بندی بابلکنار واقع شده است و تقریباً آخرین روستای بابلکنار واقع در جاده گنج افروز است. به بیش از یک سوم شمال کشور تحت تأثیر جنگل زدایی و ساخت ویلا قرار گرفته است. در استان مازندران و شهرهای ساری ، قاهمشهر و رامسر به طور متوسط ​​حدود 33 درصد از اراضی غیر مسکونی به خانه ها و واحدهای مسکونی تبدیل شده است که 95 درصد آن با تخریب زمین های کشاورزی امکان پذیر شده است. در ایران خاک حاصلخیز و مرغوب کمیاب و خوش فرم است. هر اینچ زمین صدها سال طول می کشد. همه اینها در حالی است که زمینهای حاصلخیز و کشاورزی ، مراتع و همچنین پوشش جنگلی در حال حاضر با تغییر کاربری زمین روبرو هستند و بسیاری از ویلاها و واحدها تخریب شده اند. نمونه هایی از جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی در شمال ایران ، به ویژه در دو استان مازندران و گیلان یافت شده است.