عمومی

ما دیکتاتورهای کوچک – ماه نیوز

ما فرصت حکومت از هیچ دیکتاتوری را نداشته ایم! در ضمن اصرار داریم که دیگران هم مثل خودشان باشند و ما هر طور که می خواهیم فکر کنیم و همین لباس ها را بپوشیم وگرنه فحاشی می کنیم، آنفالو می کنیم و بلاک می کنیم!

البته این حق همه است که ورق بزنند یا نه، اما اینکه دیگران حق ابراز علایق و سلایق خود را ندارند بدون شک دیکتاتوری است! انواع زیادی وجود دارد که گفتنش سخت است. دوست ندارم و می گذرم! آیا باید حق نه گفتن و گزارش و حذف و بلاک و آنفالو را از خودم سلب کنم؟

چه کسی دوست دارد با شخصی که حتی نمی تواند نام خود را به درستی بنویسد قرار بگذارد؟

حقیقت تلخ این است که فعلاً یک کلیک بیشتر نداریم و اگر زور به حریفانمان برسد، حتماً زمین می خوریم و شکممان را می شکنیم!

بیایید صادقانه بپذیریم که همه ما دیکتاتور هستیم و حتی کسانی که ادعای لیبرالیسم و ​​دموکراسی دارند در واقع فاشیست هستند. آنقدر ادعاهای روشنفکرانه در محافل هنری و سینمایی مطرح می شود که نباید آن را سهل انگاری کرد! همه باید خودخواه باشند! نباید هنرمندان را مجبور به حجاب کرد!

یادم هست خانم افسانه بایگان به صراحت گفت که بعد از سفر کربلا چند نفر از دوستان نزدیکش جواب تلفن را ندادند و جواب ندادند! معنای آزادی و روشنگری چیست؟