عمومی

محرومیت های موجود زیبنده کرمان نیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، فرمانده سپاه ناحیه سره ثارالله کرمان همچنین گفت: نقش سردار سلیمانی در ساختار قوه قضائیه در حوزه های راهبردی، اجرایی، شبکه سازی و چابک سازی مشخص است و در گذشته همکاری ها و اقدامات موثری بوده است. در این زمینه اتخاذ شده است.

سردار حسین معروفی اظهار داشت: در حوزه مکتب سردار سلیمانی سه موضوع مهم در ارتقای این شهید گرانقدر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ترویج اندیشه سردار سلیمانی برای تولید برق برای کشور، اصطلاحبیش از ده ها زائر به استان کرمان سفر کرده و حرم سردار سلیمانی را زیارت کرده اند.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان یادآور شد: در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی بیش از هزار غیر ایرانی گلزار شهدای کرمان را زیارت کردند.

سردار معروفی با اشاره ای منتظر مطالبه شد درجه حقوقی ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی از کرمان آغاز شد، تاکید کرد: آماده حرکت هستیم ملی این مسیر را از استان کرمان شروع و طی کنیم.

وی همچنین بر لزوم همفکری برای رفع محرومیت های موجود تاکید کرد و گفت: محرومیت های موجود در استان کرمان زیبا نیست و قوه قضائیه می تواند در این زمینه نقش حیاتی داشته باشد.

فرمانده منطقه کردستان استان کرمان برقراری عدالت و اقساط را از ماموریت های اصلی قوه قضائیه دانست و ادامه داد: استان کرمان به خوبی استفاده شده است.

سردار معروفی گفت: بزرگترین حرکت مومنان در آزادی اسرا به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام شد.

وی از آمادگی سپاه ثارالله برای همکاری و تعامل حقوقی با قوه قضائیه خبر داد.