اجتماعی

مراکز معاینه فنی تهران شنبه باز است

شهرداری تهران‌ از استمرادی پینیستیرسانی ناوگان همل و نقل پاموری در بریشینی روز شنبه کبر و کرد و کرد: تهران تنزیر کنتری باز است.

به گزارش ماه نیوز، وزارت حمل‌ونقل و حمل‌ونقل تهران اعلام کرد: روز جمعه (۲۴ دی) سازمان حمل‌ونقل و حمل‌ونقل تهران اقداماتی را برای ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌دهد.

بر اساس این گزارش، قطارهای مترو در شبکه مترو و اتوبوس های سریع و منظم در ناوگان اتوبوسرانی بر اساس برنامه روزانه در ارتباط با ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می کنند. این در حالی است که ناوگان تاکسیرانی همچنان مانند گذشته به خدمات رسانی به شهروندان ادامه می دهد.

مراکز معاینه مکانیکی خودروهای فنی در تهران نیز فعال بوده و در رابطه با ارائه خدمات حضوری و تکمیل مراحل معاینه فنی اقدام خواهند کرد.

همچنین طبق اعلام مدیر معاینه فنی روز شنبه به مناسبت میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) و تکریم بانوان خط ویژه ارائه خدمات معاینه فنی به بانوان ارائه می شود. مراجعه کنندگان در مراکز معاینه فنی چمران و شقایق تخصیص داده شده است و این خودروها خارج از نوبت پذیرش خواهند شد.

الزامات مربوط به طرح ترافیک محدود نیز همچنان اجرا می شود و با خودروهای فاقد طرح ترافیک برخورد خواهد شد.

پایان پیام