اجتماعی

مردم برای سفر زمینی به عراق کمی صبر کنند

وزیر کیشور گفت: خوشبختانه ناآرامی های عراق با آینده نگری و عقلانیت مسئولان آن کشور حل خواهد شد.

به گزارش ما احمد واحدی گفت: در حال حاضر مرز هوایی باز است.

وی درباره مرزهای زمینی و تردد زوار از طریق مرزهای زمینی نیز گفت: صرف اعلام بازگشایی مرزهای زمینی توسط نیروهای مرزبانی عراق برای ما کافی نیست و باید از امنیت و سلامت کامل زائرین اطمینان حاصل کنیم.

وزیر کیشور با بیان اینکه در این زمینه با طرف عراقی در حال مذاکره هستیم، گفت: تنها در صورت رضایت از امنیت زائرین، تردد روی زمین انجام می شود.

واحدی ادامه داد: کاروان ها می توانند برای استقرار امکانات و تجهیزات خود از مرز عبور کنند اما مردم عزیز کشور منتظر امنیت کامل هستند و این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

وحیدی در گفت وگو با «رادیو العرباین» کترنشان کرد: اعضای ستاد اصلی اربعین حسینی پیگیر کار در حوزه خدمات رسانی هستند.

پایان پیام