هنری و فرهنگی

مرمت‌گر ساعت‌های تاریخی تجلیل شد

این مراسم با حضور استاد محمد ساعتچی از پیشکسوتان بازسازی استخر که به سن ده سالگی نزدیک می شود و همچنین ساخت و پخت ساعت های تاریخی برگزار شد.

به گزارش ماه نیوز، این مراسم با عنوان «بی خاطره از حافظان زمان» و با حضور جمعی از اساتید حوزه شهرسازی، پیشنمازان حوزه ساعت و نمایندگان میراث فرهنگی برگزار شد. جهان.

احمد مسجد جامعی، یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سفر به تهران گردی برای معرفی و حفظ میراث فرهنگی این شهر، به اهمیت مرمت و احیای میراث فرهنگی این شهر پرداخت. شهرستان به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه ساعت سازی و تعمیر ساعت فعالیت فرهنگی در زمینه تعمیرات میراث فرهنگی را پشت سر گذاشت.

وی تصریح کرد: علمای ایرانی در ساخت ساعت مهارت زیادی داشتند و ساعت از معدود بازماندگان آن نسل که خاطره ساعت زنده در ایران معاصر متفکرانه بود، شناخته شده بود و این حرکت را شایسته تقدیر و تداوم دانست. .

ساعات تاریخی تعمیرکار جشن گرفته شد

محمد ساعتچی که ساعت ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه قاجار را در ساختمان شمس العماره نزدیک گلستان تعمیر کرده بود و ساعت مسجد جامع و مشاور مسجد سلطان را نیز تعمیر کرده بود.

عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه ساعت تهران نیز در این مراسم از آمادگی اتحادیه برای تداوم و همکاری با استاد ساعتچی در احیای ساعات از دست رفته کار در سطح شهرستان خبر داد.

در انتهای برج ساعت از مرکز دایره المعارف اسلامی به عنوان اولین برج ساعت در منطقه بازدید و تعیین شد.

انتهای پیام