مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا

مدیر گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت با اشاره به مرگ 7 میلیون مرگ زودرس سالانه بر اثر آلودگی هوا در جهان، گفت: تعداد افرادی که سالانه بر اثر آلودگی هوا در جهان جان خود را از دست می دهند بیش از 6 نفر است. برابر تعداد افرادی که در اثر مالاریا جان خود را از دست می دهند و بیش از 4 نفر تقریباً به همین تعداد در اثر ایدز می میرند.

دکتر عباس شاهسونی در گفتگو با ماه نیوزوی با بیان اینکه آلودگی هوا یکی از معضلات بزرگ شهرهای بزرگ جهان است، گفت: گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت، رشد بخش صنعتی، حمل و نقل و الگوی مصرف نامناسب نگرانی از تشدید آلودگی هوا را افزایش داده است. آلودگی اثرات نامطلوبی بر سلامت، رفاه و بهره وری جامعه دارد. آلودگی هوا یکی از عوامل خطرزای محیطی مهم است و جوامع می توانند با کاهش سطح آلاینده های هوا، بار بیماری های مرتبط با سکته، بیماری های قلبی، سرطان ریه و بیماری های حاد و مزمن تنفسی را کاهش دهند. دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 نشان می دهد که کاهش غلظت ذرات PM10 از 70 میکروگرم بر متر مکعب به 20 میکروگرم بر متر مکعب، میزان مرگ و میر را تا 15 درصد کاهش می دهد.

سالانه ۷ میلیون مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت در سال 2019 برآورد کرده است که آلودگی هوای بیرون و داخل شهر در مناطق شهری و روستایی سالانه بیش از 7 میلیون مرگ زودرس را به دنبال دارد. همچنین بر اساس گزارشی در سال 2019 مشخص شد که در جهان به طور متوسط ​​حدود 54 درصد از مرگ‌های زودهنگام ناشی از آلودگی هوا در هوای آزاد به دلیل بیماری ایسکمیک قلبی و سکته مغزی است. همچنین هفت درصد از مرگ های زودهنگام ناشی از سرطان ریه و 19 درصد از مرگ های زودهنگام ناشی از بیماری مزمن انسدادی ریه مربوط به آلودگی هوا در هوای آزاد است.

آلودگی هوا؛ چهارمین عامل خطر مرگ در جهان

مدیر گروه سلامت هوا و تغییرات اقلیمی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر در جهان بر اساس آخرین گزارش های بیماری ها است، گفت: قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در کشورهای پیشرفته چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است. علت مرگ در جهان پس از خطرات متابولیک رژیم غذایی و سیگار کشیدن. در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا سومین عامل خطر مرگ است.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا به عنوان یکی از خطرات اصلی سلامتی در جهان محسوب می شود، گفت: در سال 2019 از هر 9 مورد مرگ یک مورد به دلیل آلودگی هوا رخ داده است.

مرگ و میر ناشی از ایدز و مالاریا

وی افزود: در حال حاضر 99 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که سطح آلودگی هوا بالاست (غلظت سالانه ذرات معلق PM2.5 بالاتر از دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، یعنی بیش از 5 میکروگرم در مکعب است. متر). شایان ذکر است که این ریسک در کشورهای متوسط ​​و کم درآمد بیشتر است. احتمال مرگ کودکان زیر پنج سال در کشورهای کم درآمد به دلیل قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا بیش از 60 برابر بیشتر از کشورهای پردرآمد است. همچنین تعداد افرادی که سالانه در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند بیش از 6 برابر تعداد جان باختگان مالاریا و بیش از 4 برابر افراد فوت شده بر اثر ایدز است.

سهم مردان از مرگ زودهنگام ناشی از آلودگی هوا

وی با تاکید بر اینکه کودکان و سالمندان از اصلی ترین گروه های آسیب پذیر در برابر آلودگی هوا هستند، تصریح کرد: در سال 1392 حدود پنج درصد از مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و 10 درصد از مرگ و میر بزرگسالان بالای 50 سال نسبت داده شده است. به آلودگی هوا . . این الگوی مرگ و میر ناشی از سن از سال 1990 بدون تغییر باقی مانده است. از سوی دیگر، در تمام سنین و در تمام دوره های زمانی، نسبت مردان در مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا بیشتر از زنان است.

افزایش 30 درصدی مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا طی 23 سال

وی افزود: از سال 1990 تا 2013 مرگ و میرهای زودرس منتسب به PM2.5 30 درصد و از 2.2 میلیون مرگ به 2.9 میلیون مرگ در سال در جهان افزایش یافته است. هوا 63 درصد افزایش یافته و هزینه آن به 3.55 تریلیون دلار رسیده است که نشان دهنده بدتر شدن قرار گرفتن مردم در معرض آلودگی هوا است. همچنین هزینه از دست دادن درآمد ناشی از کار ناشی از آلودگی هوا با PM2.5 از 103 میلیارد دلار به 144 میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه هوا یکی از اساسی ترین نیازهای فیزیولوژیکی انسان است، گفت: تصور زندگی بدون هوا حتی برای چند دقیقه غیرممکن است و این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش ها، بیماری ها هستند. چهارمین عامل خطر مهم در جهان و مهمترین تهدید است. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوای بیرون و داخل خانه سالانه منجر به بیش از ۷ میلیون مرگ زودرس در جهان می شود که به این معناست که از هر ۹ مرگ یک مورد به آلودگی هوا نسبت داده می شود.

پایان پیام