مشاور ارشد ظریف و نماینده ویژه گوترش در باره تحولات یمن گفت وگو کردند

براساس خبرلاین نیوز ، طرفین در مورد موضوعات و ابعاد مختلف بحران یمن و راه های دستیابی به صلح و پایان بحران یمن گفتگو کردند.

در این نشست ، خاجی خواستار مداخله بیشتر سازمان ملل و جامعه جهانی با اشاره به اوضاع خصمانه مردم مقاوم یمن و شرایط بسیار دشوار تحمیل شده از جنگ و محاصره ظالمانه اقتصادی شد. افزایش جنگ و محاصره غیرانسانی.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه همچنین بر لزوم حل بحران یمن از طریق ابزارهای سیاسی ، انجام مذاکرات یمن و یمن و مشارکت کل دولت یمن با مشارکت همه گروه ها و احزاب سیاسی در منطقه تأکید کرد.

نماینده ویژه دبیرکل با تأکید بر نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در کمک به صلح در یمن و منطقه ، تلاش های سازمان ملل برای برقراری آتش بس ، محاصره اقتصادی و از سرگیری گفتگوهای سیاسی در یمن را تشریح کرد.

311311