اجتماعی

مشاور و سرپرست دفتر مرکزی حراست معرفی شد

مشاور و قیم ستاد مرکزی معارفه شد

वाटरच जाचारण अल व भाथ ेष ‌மம்சுரிர்மிரிரியார்க்குரிர்

به رابوتر ماه نیوز ماه نیوز برنای برنامیک باحکم روح الله دهقانی فیروزابادی وتحدر جائراء علمی و تکلیکی راهداست پومهوری، عباس علیزاده به عنوان مشاور و رئیس اداره متولی دانش و فناوری مرکزی منصوب شد.

در خطاب دهقانی فیروزآبادی خطاب به علیزاده آمده است: «حفظ امنیت و ایمنی کار از هر طرف و همچنین فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم برای ارتقای سطح آگاهی و هوشمندی پرسنل در ایمنی همه جانبه و اتخاذ تدابیر مناسب. چارچوب دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوطه ضروری است. لذا نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجارب ارزنده، به موجب این حکم به موجب این حکم به عنوان مشاور و قیم معاونت مرکزی پشتیبانی علمی و فناوری کشور منصوب می شوید.

Omid stat ba Tokl beh Главная Баша в собактирования ба сайр вихадиха и сарлоха کورازодна dollatn seyzdhm dr ne menya эn mar hatir, mupacka in piros.»

پایان پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

در نتیجه 0 राय अधिक व 0 رای مخالف