مشکل توسعه و اشتغال لرستان در سایه رفع معضلات اقتصادی نهفته است

به گزارش لرستان آنلاین، سیروس ابراهیمی با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد استان گفت: این استعدادها آخرین مانع برای فعال شدن بوده اند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی لرستان با بیان اینکه توسعه و اشتغال لرستان در سایه مشکلات اقتصادی مشکلی ندارد، افزود: نظر برای لرستان مهم است.

وی خواستار توجه ویژه وزیر کار به معضل بیکاری شد و افزود: برنامه، بودجه و جست و جوی غذا یک کابوس است که در سایه نگاه ویژه دولت به توسعه صنعتی و اقتصادی محقق شده است. واحدهای استان.

وزیر کار صبح امروز در سفری غیرمنتظره و بدون حضور خبرنگاران وارد بندر خرم آباد شد و به منظور بازدید از واحدهای صنعتی و اقتصادی بندر را ترک کرد.