اجتماعی

مشکل مسکن کادر بهداشت و درمان کشور رفع می‌شود

ماه نیوز/خراسان رضوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز افراد را اختصاص داده است.

دکتر بهرام عین اللهی در پایان سفر یک روزه خود به کاشمر در جمع خبرنگاران به دستاوردهای این بازدید اشاره کرد و افزود: مقرر شد پایگاه انتقال خون کاشمر به پایگاه انتقال خون ارتقا یابد. تبدیل شد

وی همچنین به بازدید از بیمارستان های شهید مدرس و حضرت ابوالفضل(ع) اشاره کرد و گفت: در این سفر مقدمات تامین تجهیزات و امکانات بیمارستان ها فراهم شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به اینکه دانشکده پرستاری کاشمر از امکانات خوبی برخوردار است، مقرر شد برای بهبود آن چند رشته دیگر از جمله رادیولوژی، مامایی و «HIT» به رشته های فعلی اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشکده پرستاری کاشمر قابلیت ارتقا دارد، امیدوارم با تصویب دوره های کارشناسی در شورا، به زودی شاهد ارتقاء دانشکده پرستاری به دانشکده پزشکی باشیم.

عین الهی گفت: شورای گسترش دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد، به زودی کارشناسان مربوطه از دانشکده پرستاری کاشمر بازدید خواهند کرد و امکانات آن مهیا می شود و مراحل ارتقاء آن انجام می شود.

وی گفت: در حال حاضر دانشکده پرستاری کاشمر تنها دو رشته دارد در حالی که طبق مصوبات شورای انقلاب فرهنگی باید چندین رشته در مقطع کارشناسی برای ارتقاء به دانشکده داشته باشد.

وزیر بهداشت همچنین در خصوص مشکل ماندگاری پزشکان به دلیل کمبود مستمری و ارائه خدمات بیشتر به مردم کاشمر گفت: در خصوص وضعیت مسکن، وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز را اختصاص داده و سپس تحویل دهد. به مردم همچنین شرایطی فراهم شده تا مردم بتوانند برای ساخت و ساز از بانک تسهیلات بگیرند.

وی بیان کرد: خانه هایی که به صورت اسکان پزشکان در بیمارستان ها باشد کار خوبی است و این موضوع توسط سازمان توسعه بررسی و اقدام خواهد شد.

بازدید از بزرگترین کلینیک گیاهان دارویی، بخش های مختلف، 2 بیمارستان، بلوک های زایمان و دانشکده پرستاری نیز از جمله برنامه های سفر یک روزه وزیر بهداشت به کاشمر است.

پایان پیام