عمومی

مصرف برق در کردستان از مرز ۵۰۰ مگاوات عبور کرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، سید محمد فتحی با اشاره به توزیع عمومی برق در کردستان گفت: با فرا رسیدن روزهای گرم مصرف برق در کشور و حومه در استان افزایش می یابد.

وی افزود: هزینه پک سقفی که این شرکت برای اقلیم کردستان در نظر گرفته است به طور میانگین 3 مگاوات است که دقیقا همان چیزی است که شرکت در برنامه به دنبال آن است. ریختن و با همکاری سازمان ها، ارگان ها، مراکز نظامی و اداری و همچنین در حوزه های خانگی، کشاورزی و صنعتی، مصرف برق به میزان تعیین شده توسط استان مدیریت می شود.

وی پیک مصرف برق را بین ساعات 1 تا 2 و 3 تا 4 اعلام کرد و گفت: تکنون هیچ یک سکوت با برنامه ها در استان کردستان اجرا نمی شود و فقط برای مدیریت شبکه در قالب برنامه ها و نقاط سکوت در حوزه های صنعت و کشاورزی در قالب تفاهم نامه است.

فتحی افزود: بیشترین میزان برق مصرفی در سه ماهه نخست امسال از مرز 5 مگاوات عبور کرده که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین برق مصرفی در شبانه روز در فازها در حال تغییر است. خاص در نوار بسته.

پیروزی با تاکید برانکه وی با بیان اینکه مصرف بیش از حد برق می تواند منجر به افزایش بار تجهیزات شبکه شود، گفت: این موضوع به تجهیزات وارد شده و در نتیجه ناخواسته و بدون برنامه در سطح استان مدیر ساکت شده است.