عمومی

معانی روان‌شناختی دیررسیدن‌های همیشگی – ماه نیوز

شخصی که همیشه دیر می‌آید هر چقدر هم که بی‌اهمیت یا بی‌اهمیت به نظر برسد، می‌تواند مطمئن باشد که دیر رسیدن معنای روانی دارد.

به گزارش ماه نیوز، فرادید نوشته: «تاخیر یکی از خصلت های رایج در بین انسان هاست». «تأخیر!» یکی از قدیمی ترین تعبیراتی است که بشر با فریاد آن را اعلام کرده است. ممکن است دیر شود، اما منظورم افرادی است که همیشه دیر می آیند، حالا یا پنج دقیقه یا 5 دقیقه. جوک ها و جوک ها مانند یک لغزش، چیزهایی را آشکار می کنند که ما از آنها نمی دانیم. بنابراین، همان‌طور که لغزش‌های زبان و طنز معنا هستند، به‌ویژه وقتی در یک رابطه خاص مرتب و تکرار می‌شوند، می‌توانند معنادار باشند. [فروید، معتقد بود که یکی از راه‌های دسترسی به ضمیر ناآگاه که حاوی انگیزه‌ها و امیال پنهانی ماست، شوخی‌ها و لغزش‌های زبانی هستند که می‌توانند گاه‌گاه آن را فاش کنند.]

دیر رسیدن به این صفات یعنی چه؟

قدرت پویا یکی از عواملی است که عمیق ترین تأثیر را بر مدیریت زمان می گذارد. این تأثیر اغلب در قالب روابط فرعی و برتر تجربه می شود. مثلاً من یک بیماری داشتم که باعث شد شغلم را از دست بدهم که شغل ارزشمندم را به خطر انداخت. این مشکل را می توان با معنای تاخیر توضیح داد. بیمار معتقد بود که برخی از مزایا تحقیرآمیز است. او احساس می کرد که رئیس از قدرت اعمالش لذت می برد. در واقع نمی توان بین «حق» کنترل ساعت و کنترل جدایی از خود قانع شد.

او از این فکر عذاب می‌کشید که رئیس احساس می‌کرد از نظر اخلاقی از او برتری دارد و نگران بود که ناتوانی او در رسیدن به موقع منجر به اخراج او شود. او در واقع پیش من می آمد و به من توصیه می کرد که هر چه زودتر به محل کار بیایم. اما واقعیت این بود که او به وضعیت اشتغال و چیزهایی که به این رشته آسیب می رساند اعتراض کرده بود که همچنان محل کار را نشان می داد.

تأخیر نشانه جاذبه و دافعه است. این یک روش منفعلانه برای ابراز مقاومت در برابر انتظارات دیگران و تسلیم نشدن در برابر خواسته های دنیای بیرون است. احساس تحقیر عصبانیت عصبانی مرا تشدید کرد. او آرزو می کرد که می توانست با رئیس جمهور روبرو شود و هر لحظه می توانست بیاید و برود. در همان زمان که او می خواست سر را تایید کند، این مارپیچ به منبعی برای ایجاد حس ناامنی و سرخوردگی تبدیل شد. می ترسد شغلش را از دست بدهد.

در آن زمان که من بیمار بودم، مشغول معالجه او بودم و او متوجه شد که واکنش به رئیس نشان از بی منطقی و عدم پاسخگویی پدر رئیس دارد. وی خاطرنشان کرد: «روحیه استقلال طلبی» در نیروهای متخاصم وجود داشت که با نیاز به تایید در تضاد بود و به عنوان نیرویی عمل نمی کرد. این نوع ارتباط برای نشان دادن مخالفت و احساس نارضایتی بود، اما من به دنبال این بودم که این اعتراض را به صورت بسیار جزئی و غیر مستقیم بیان کنم و آن را کنترل کنم.

زمانی که قانون توجه به اهمیت دیگران برای ما باشد، زمان بسیار مهم است. زمان نشانه رفتار خوب، بخشی از زمان حس احترام و بخشی از زمان نشانه اشتیاق است. شناسایی زمان لزوماً یک سایت یا فضای اجتماعی را برای یک فرد نشان نمی دهد. زمان مهمتر از ادب، احترام، مهربانی و اراده است. شناخت زمان یک ضرورت اجتماعی است. نشان می دهد که اولویت های دیگر در کار هستند. هیچ دوستی وجود ندارد که منتظر کسی بماند و دائماً به این فکر کند که آیا مشکلی برای آن شخص وجود دارد یا کاملاً فراموش کرده است.

دیر رسیدن و دیر رسیدن معنادار است، زیرا تناقضاتی در درون فرد وجود دارد: من یک دوست بیمار دارم که خوب کار می کند، اما از طرف دیگر او معتقد است که رئیس را تحقیر می کند و او را تحقیر می کند.

اما از آنجایی که چیزی به نام دانفری وجود ندارد، این درگیری های داخلی نیز متفاوت است. اگر دیر رسیدن یکی از مسائلی است که در زندگی با آن روبرو هستید، این تست را امتحان کنید: روزه بگیرید و هر چه زودتر تمام قرارها را در پنج دقیقه دریافت کنید. سپس هوشیارانه حواس خود را بررسی کنید. نه تنها احساس قدرت و قدرت به شما دست می دهد، بلکه احساس جدیتی را که دشمن متحمل شده است نیز به دست می آورید.

کسی که همیشه دیر می‌آید هر چقدر هم که بی‌اهمیت یا بی‌اهمیت به نظر برسد، باید مطمئن باشد که دیر رسیدن معنای روانی دارد. وقتی می رسد، راحتی زیادی ایجاد می کند.

افرادی که دائماً برای قدرت می جنگند به ندرت به اهداف خود می رسند و انرژی را در مکان نامناسبی مصرف می کنند تا بتوانند هزینه ها را بهبود بخشند.

منبع: The Psyholoy Today

انتهای پیام