عمومی

معاون رئیس جمهور وارد بوشهر شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به روتاب محمول آنلاین، محمد عسلمی صبح جمعه وارد استان بوشهر شد مرد رصبای فاسلامین در استان کار کریپ

وی در مراسم افتتاحیه عملیات اجرایی نیروگاه اتمی بوشهر و برخی مراسم افتتاحیه و اختتامیه برنامه های دستیار رئیس جمهور در بوشهر حضور خواهد داشت.

سخرانان اسلامی پیش از خطبه نماز جمعه خواهد بود.

عملیات اجرایی نیروگاه اتمی بوشهر با رئیس سازمان انرژی اتمی بوشهر آغاز می شود.

این آب شیربان ظرفیت تولید روزانه 70000 متر مکعب آب در زمینی به مساحت 9 هکتار را دارد.

دو و نیم تا سه و نیم متر مکعب آب دریا را می توان مستقیماً از این طریق شیرین کرد.

ظرفیت این طرح 105 هزار متر مکعب در روز است.