هنری و فرهنگی

موسیقی سیستان و بلوچستان گذشته‌ای ۴۵۰۰ ساله دارد

عبدالرضا مجدی درباره ماندگاری موسیقی در سیستان و بلوچستان گفت: قدمت این نوع موسیقی به حدود 4500 تا 4700 سال قبل برمی گردد و از فرهنگ جیرفت می آید.

به گزارش ماه نیوز، یک پژوهشگر موسیقی گفت: فرهنگ شرق ایران شامل مناطقی از پاکستان، خراسان بزرگ و افغانستان است که متعلق به دوران مفرک است. با رفتن به شمال افغانستان، بخش‌هایی از تاجیکستان و بخش‌های غربی، از جمله ایران. شبه قاره هند، به فرهنگ باستانی رسیده‌ایم».

او گفت: «آثار تاریخی کشف شده در این مناطق نمونه هایی از موسیقی را ارائه می دهد. در موزه استانبول نیز نقش برجسته روی سنگ داریم. این قطعه از ظرف سنگی جدا شده و متعلق به تپه های باستانی عراق است.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که رابطه کشتی غرق شده در دیالی عراق با منطقه کنونی سیستان و بلوچستان ایران چیست؟ پاسخ این است که این غذا سبک هنری خاصی از بازی را نشان می دهد. سه تارپسیکورد جلو و ظاهراً یک نوازنده کوبه ای و یک نوازنده ترومپت و گروه در حال حرکت و دویدن هستند.

او چنین سبکی از موسیقی را به یکی از قدیمی ترین ژانرهای موسیقی ایران باستان و بین النهرین تشبیه کرد: این موسیقی در معابد به عنوان «زمینه» وجود داشته و نشان می دهد که یک گروه موسیقی سازمان یافته وجود دارد.
به گفته این محقق، قدمت این نوع موسیقی نیز به حدود 4500 تا 4700 سال پیش برمی‌گردد و از فرهنگ جیرفت می‌آید.

مجدی در تشریح نور در اینجا به تشریح بخشهایی از موسیقی نوین سیستان و بلوچستان پرداخت: «در این منطقه موسیقی مذهبی، آئینی، آواهای عامیانه و آوازی را می بینیم که از همین طریق می آید. موسیقی عزا نیز توسط زنان پخش می شود؛ همانطور که می بینیم». در بختیاری ها هستیم.

فاروق رحمانی پژوهشگر موسیقی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به جغرافیای موسیقی این منطقه گفت: بلوچ ها در کویت نیز پراکنده هستند و وسعت و جمعیت آنها بسیار زیاد است و نوعی وحدت دارد، بلوچستان بسیار شبیه به هم است. موسیقی و فرهنگ به ایران و پاکستان و زاهدان در شمال استان سیستان و بلوچستان نیز ارتباط فرهنگی و موسیقایی با شمال پاکستان دارد.

رحمانی در عین حال تفاوت انواع لحن و موسیقی در چابهار و زاهدان را متفاوت توصیف کرد و ادامه داد: در این منطقه غزل آوازی با جملات بسیار کوتاه و بدیع و آسان تر از مکران رایج است.

انتهای پیام/