عمومی

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماه نیوز،

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، حجت الله عبدالملکی در حکمی میرهاشم موسوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

میرهاشم موسوی پیش از این به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده بود که با حکم عبدالملکی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

همچنین مدیرکل وزارت رفاه، مشاور مدیرعامل، مدیرکل ستادی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ایران، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر، معاونت برنامه ریزی و اداری – مالی. کمیته امداد امام خمینی (ره) از اعضای کمیته های ویژه وزارت رفاه، مسئولیت تدوین برنامه راهبردی کنترل فقر و محرومیت را در کمیته امداد امام خمینی (ره) و رئیس مرکز آموزش و تحقیقات شورای عالی استان ها بر عهده دارد. کشور یکی از سوابق اجرایی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را دارد.