استانی

نخستین فرودگاه فوق سبک بخش خصوصی کشور تعطیل شد

به گزارش ماه نیوز، محمدرضا کاویانی تصریح کرد: این مجموعه که بزرگترین فرودگاه فوق سبک کشور بود، از اسفند سال ۹۳ در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار احداث شد و بعد از ۲ سال با هزینه شخصی به بهره‌برداری رسید.

وی اظهار کرد: تاکنون مسئولان کشوری و استانی بسیاری از این فرودگاه بازدید داشتند و برای رفع مشکلات قول‌های فراوانی دادند اما تاکنون هیچ کدام از وعده‌ها عملی نشده است.

مدیر نخستین فرودگاه فوق سبک بخش خصوصی کشور با بیان اینکه مشکلات موجود و نبود سرمایه موجب شد نسبت به تعطیل کردن فرودگاه و فروش چهار هواپیما اقدام کنم، عنوان کرد: چون هیچکس حمایت نکرد و از سویی این فرودگاه هم صرفه اقتصادی نداشت، از سال گذشته مجبور به تعطیل کردن آن شدم.

وی بیان کرد: هرچند تمام مجوزهای فرودگاه هنوز هم اعتبار دارد اما چون هر ماه باید ۲۰۰ میلیون تومان از محل منابع شخصی هزینه می‌کردم در توانم نبود آن را فعال نگه دارم.

کاویانی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه بعد از اجرای فرودگاه قرار بود زمین را واگذار کنند ولی در جواب من گفتند وزیر قبلی اشتباه کرده که با این طرح موافقت نموده و الان سالانه دارند از من اجاره می‌گیرند، تمام این‌ها برای من هزینه است.

وی تصریح کرد: اکنون که هیچ هواپیمایی ندارم؛ فقط برای نگهداری فرودگاه در ماه باید بیش از ۳۵ میلیون تومان هزینه کنم؛ بماند که ۱۷ نفر هم بیکار شده‌اند.

46