سلامت و دانش

نخستین کهکشانها مشت شان را برای جیمز وب باز می کنند

در این هفته، چراغ سبز عملیات جیمز وب برای ابزارهای NIRCam، NIRISS و NIRSpec این ابزار را هدایت کرد و این امر منجر به هفت مورد از هفت شرایطی شد که برای تلسکوپ فضایی جیمز وب کاملاً عملیاتی در نظر گرفته شد. شود.

NIRCam یک تلسکوپ فضایی جیمز وب است که دو عملکرد اصلی دارد. این ابزار به عنوان طول موج 1.4 تا 5 میکرون عمل می کند و همچنین به عنوان یک سنسور در جلوی موج برای محافظت از آینه ها عمل می کند؛ به عنوان یک آینه عمل می کند. به عبارت دیگر، این ابزار یک تلسکوپ است و همچنین برای ارائه اطلاعات برای مقیاس بندی استفاده می شود؛ از آینه اصلی استفاده می شود و در عین حال یک تلسکوپ قرمز فروش با 2 نمای بازخورد زیستی کادمیوم-تلوراید (HgCdTe) است. و هر کدام توضیحات واضحی دارند.این 5 پیکسل است.

“مدرس و عکاس گرافیک خوب نزدیک به عطرها و طیف سنجی بدون نوردهی” (FGS-NIRISS) و همچنین ابزار موجود در تلسکوپ فضایی “جیمز وب” (JWST). این ابزار توسط آژانس فضایی کانادا (CSA) طراحی و راه اندازی شده است. توسط Honeywell به عنوان بخشی از پروژه بین المللی ساخت یک تلسکوپ فضایی بزرگ با ناسا و آژانس فضایی اروپا FGS-NIRIS نور را از طول موج های 4.5 تا 7.5 میکرون رصد می کند و دارای چهار رصد مختلف است.

NIRSpec همچنین یکی از چهار ابزار علمی است که با تلسکوپ فضایی جیمز وب پرواز می شود. “NIRSpec” یک طیف چند بعدی است که می تواند به طور همزمان اندازه ستارگان یا کهکشان های نزدیک به طیف طیف نزدیک به طیف با وضوح طیفی کم، متوسط ​​و بالا را اندازه گیری کند. مشاهدات نیز در طول موج محدود 1.2 میکرومتر تا 1.5 میکرومتر انجام شد. همچنین مجموعه ای از دیافراگم ها برای طیف سنجی با توضیح جداگانه از منابع جداگانه و همچنین یک میدان انتگرال واحد (IFU) برای طیف سنجی وجود دارد. این ابزار توسط آژانس فضایی اروپا طراحی و توسط شرکتی به نام “آستریوم” توسعه یافته است.

تلسکوپ فضایی “جیمز وب” روی اولین کهکشان ها متمرکز شد

یکی از آخرین اعلامیه های ناسا، تهیه یک طیف سنجی با MRS MIRI و تماس چشمی مربوط به داده های مهندسی مرتبط با آن است.

کلمه “MIRI” مخفف “Red Cross Tool” است که ترکیبی از “MIRI’s MRS” و “Moderate Spectroscopic Mode” است.

«آلورا لابیانو» و «دیوید لا» هر دو محقق تلسکوپ های فضایی می گویند حالت «MRS» یکی از پیچیده ترین حالت هاست و در عین حال در حال ارائه کل میدان دید هستند.

آنها افزودند: “این طیف بعد “مکعب های داده شده” را نشان می دهد که هر پیکسل در یک تصویر شامل یک طیف منفرد است. این ابزارهای طیف‌سنجی برای مطالعه نحو و نجوم سینمایی بسیار قدرتمند هستند، زیرا مزایای تصویربرداری سنتی و طیف‌سنجی را با هم ترکیب می‌کنند.

ابزار “MRS” برای حفظ تفکیک توان توزیع طول موج مشاهده شده با کمترین اختلاف طول موج قابل تشخیص طراحی شده است. لائو و لابیانو در این پست گفتند: “این ابزارها به اندازه کافی قدرتمند هستند تا کلیدهای هسته ای و مولکولی کلیدی را در محیط های مختلف مشاهده کنند و مهمتر از همه، قادر به مطالعه آزاد شدن هیدروژن از کهکشان های اولیه باشند.”

تعیین کیفیت تصویر و مقیاس های فضایی برای “MIRI’s MRS”

«لا» و «لابیانو» می‌گویند: این ابزارها از نزدیک خواص مولکول‌های هیدروکربن را در کهکشان‌های غبارآلود در جهت طول موج‌های بالاتر در مکان‌ها زیر نظر دارند و از آنجایی که عناصر جدیدی مانند عناصر تابشی از خود ساطع می‌کنند، تشخیص در میان ستارگان انجام می‌شود.

آنها افزودند: “در آینده ای نزدیک، MRS از طیف طیفی یخ و مولکول های مولکولی در سیارات ساده در منظومه شمسی در منظومه شمسی و در قرص های سیارات دیگر اطراف آن نقشه می کشد.

با توجه به اینکه کیفیت تصویر و تقارن فضا تا حدودی به خوبی مشخص شده است، تیم MIRI مسئول کالیبراسیون دستگاه به پاسخ کالیبراسیون این ابزار که شامل مراحل مختلفی از جمله “لا” و “لابیست ها” است پاسخ می دهد. طیف صحیح در هر یک از 5 میدان دید برای “جیمز وب” است.

این دو دانشمند می گویند: ما این قدرت را داریم که طیف استثنایی “MRS” را از قسمت کوچکی از طیف به دست آمده توسط آخرین مشاهدات مهندسی جدا کنیم. هنگامی که MRS آماده شد، نقشه حیاتی در برنامه های علمی EFA اولین جزء کاربردی خواهد بود که تلسکوپ فضایی “جیمز وب” در خدمت نجوم انجام می دهد.

46