اجتماعی

نرخ ناباروری در چهارمحال و بختیاری نگران‌کننده است

ماه نیوز/ چهارمحال و بختیاری معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رئیس جمهور میزان نابرابری در چهارمحال و بختیاری را بیشتر از کشور دانست.

انسیه خزعلی در جلسه چهار محال و بختیاری با حضور رئیس جمهور با اشاره به مشکل فرار زنان و دختران از خانه و کاشانه خود گفت:

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: زنان کارآفرین در چهارمحال و بختیاری بسیار فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه آموزش اجباری ازدواج در چهارمحال و بختیاری مزیت محسوب می شود، خاطرنشان کرد:

خزعلی ضمن بیان اینکه میزان نابرابری در چهارمحال و بختیاری بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: نرخ نابرابری در چهارمحال و بختیاری 5 و در چهارمحال و بختیاری که محل نظارت است، مورد نیاز است. مراکز حمایت مالی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری جزو اولین دانشکده های پناهندگی است، گفت: این مشکل برای بانوان ایجاد شده و مسئولیت ها به آنها محول شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مربوط به اشتغال مشاغل کوچک و مرتبط در حوزه کشاورزی است، تاکید کرد.

انتهای پیام