نرم افزار برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

ردیابی دارایی – یعنی شناسایی زمان خرید تجهیزات، طول عمر مورد انتظار، اطلاعات گارانتی، هزینه ها، استهلاک و موارد دیگر. شاید به این دلیل است که در طول آموزش خود با این جنبه مواجه نشدیم. در این مسیر خانواده EAM ها ظهور کردند و در بسیاری از مواقع این دو درست یا غلط بجای هم مورد استفاده قرار میگیرند. صادر نشدن کامل و درست تراکنش صدور مواد از انبار منجر به دقیق و کامل نبودن میزان موجودی انبار خواهد شد. اجرای دقیق نت برنامهریزیشده و زمانمند باعث نگهداشت ایدهآل تجهیزات خواهد شد. درهر صورت در نرم افزار نگهداری و تعمیرات، مهارتها و فرهنگ نقش مهمی در اجرای موفق CMMS ایفا میکنند. همچنین امکان ثبت دادههایی را که امکان تحلیل تأخیرهای شغلی در آینده را با توجه به حذف یا کاهش این تأخیرها دارد، فراهم میکند. کار با نرم افزار نگهداری و تعمیرات به کارشناس نگهداری و تعمیرات این امکان را میدهد، که اطلاعات را کمتر به صورت دستی ثبت کند و در نتیجه زمان بیشتری را برای انجام کار تعمیر اختصاص می دهد. چه کسانی باید در نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر مشارکت کنند؟ خلاصه اینکه بهترین CMMS، نرم افزاری است که به نیروهای تعمیرات این امکان را بدهد که روی خود نگهداری و تعمیرات تمرکز کنند و نه در کشف چگونگی کار با نرم افزار.

قوانین کسبوکار باید طوری مشخصشده باشند که ساختارها و راهنماهای فرایندی را ایجاد کنند؛ (برای نمونه، دستور کاری برای دریافت قطعات از انبار مورد نیاز است). برای فرایند نگهداری و تعمیرات (نت) چارچوبی پیشنهادشده که مورد تأیید قرار گرفته است. بهبود مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) باید یک هدف مستمر برای هر شرکتی که داراییهایی آن ماشینآلات و تجهیزات است، باشد؛ اما هیچ راهحل مناسبی یکسانی برای همه وجود ندارد. از آن جایی که برخی از برنامه ریزی های اولیه باعث کاهش سر درگمی های بعدی می شود. شرکت صنایع فورج البرز پنجمین شرکتی میباشد که اینجانب به نمایندگی از گروه آذرخش افتخار تدوین سیستم مدیریت نت و اجرای آن را عهده دار بودم. در ادامه قابلیتهای بیشتری را بررسی میکنیم، همراه ما باشید. مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) بهعنوان فرایند حفظ داراییها و منابع یک شرکت همزمان با کنترل زمان و هزینهها و در نتیجه تضمین حداکثر سازی بازدهی فرایند تولید، تعریف میشود. تجربه چندین ساله طراح نرم افزار نت پارسه در طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف از جمله صنایع هواپیمایی ، نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع معدنی ، پالایشگاه ، تجهیزات ترابری ، تجهیزات صنایع دریایی و ماشین آلات و تجهیزات راه سازی منتج به طراحی نرم افزاری شد که مهمترین دلیل شکست پروژه های پیاده سازی CMMS را که همان پیچیدگی نرم افزار و ناکارآمد بودن آنهاست را برطرف ساخته و در عین قدرتمند بودن، مفاهیم نگهداری و تعمیرات را در ساده ترین حالت ممکن به کاربر نرم افزار منتقل نماید (دمو نرم افزار نگهداری).

چه از برنامۀ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط مانند نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( نت PDM) و چه از برنامۀ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر زمان مانند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( نت PM) استفاده میکنید، آنچه اهمیت دارد این است که برنامۀ خود را بر نوع نگهداری و تعمیرات (نت) مورداستفاده و نقش آن در سازمان خود متمرکز کنید. مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) فقط یک سیستم نرمافزاری نیست بلکه ترکیبی از نرمافزار، بهترین شیوه ها و پرسنل آموزشدیده است که همگی بر یک هدف متمرکز شدهاند. در این فرایند، فعالیتهایی مانند تجزیهوتحلیل خرابی و تجزیهوتحلیل نگهداری و تعمیرات متمرکز بر قابلیت اطمینان گنجانده شده است. یک کار به یک دورهی زمانی خاص اختصاص داده میشود، اما هیچ پیشبینی کمّی یا هیچگونه پیشبینی در رویۀ کار، الزامات کار (بر اساس نوع تجارت) و هر قسمت یا منابع موردنیاز (مانند جرثقیل ، ابزار و غیره) انجامنشده است. دادههای تراکنشی سیستم EAM/CMMS قلب و روح سیستم را تشکیل میدهند بهاینعلت که بر روی گزارش­دهی و آنالیز خروجیها تأثیر گذاشته و به نظارت و اندازهگیری کارایی تجهیزات کمک میکند. فرایندها باید کارآمد باشند و مهمتر از آن، بتوانند اطلاعات تراکنشی خوب و مورد نیاز را تولید کنند. برای نمونه، وقتیکه یک آیتم موجودی انبار شمارش میشود، تراکنشی برای صدور دستور کار شمارش انبار نیز ایجاد میشود.

عناصر اصلی مدیریت کار به شکل چرخه زیر می باشد. در حال حاضر، اکثر CMMS بهراحتی این فرایند را تسهیل نمیکنند و در نتیجه بسیاری از این کارها به شکل دستی و با کاربرگ ها انجام میشود. برخی از CMMS ها امکان انجام برخی از این عملکردها را دارند، اما اغلب بزرگترین شکاف، قابلیت جمعآوری دادهها و تجزیهوتحلیل آنها با توجه به اتمام برنامۀ هفتگی است. هدف مشترک تمامی اَشکال مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) تجزیهوتحلیل تولید و یافتن بهترین شیوهها و فرایندها در یک حیطۀ خاص است. تعمیرکاران ما در دو سوت تعمیر از دانش فنی مربوطه و مهارت های لازم در تعمیر رادیاتور بهره مند خواهند شد. ثبت وظایف تعمیر و نگهداری تجهیزات به شما کمک می کند تا از تمام به روز رسانی های لازم مطلع باشید، که در نهایت به شما کمک می کند تا هزینه قابل توجهی در تعمیرات و جایگزینی زودهنگام دارایی صرفه جویی کنید.

منبع: pmworks.ir