اجتماعی

نسبت به نوع اعلام رنگ کرونایی کوهسرخ معترضیم

ماه نیوز/ خراسان رضوی شبکه بهداشت و درمان کوه سرخ گفت: متاسفانه تعداد مراجعه کنندگان در مراکز و تخت های منتخب افزایش یافته است اما نمی دانیم هلال احمر اصلی کوه سرخ چه اعلام کرده و در این اعتراض خاص اعلام کرده ایم. استان.”

عمید شمسایی در گفت و گو با ماه نیوز افزود: طبق آخرین آمار کوید روزانه تنها پنج مراجعه کننده داریم که این آمار در بدترین حالت 3 تا 4 نفر و در پایان هفته در فروردین ماه است. ما 3 مشتری داریم دستگیر شد فقط یک مورد مثبت بود.

وی نوشت: علیرغم اینکه آمار مددجویان و قربانیان بسیار مورد پیگیری قرار گرفته است، اما نمی دانم رنگ اصلی کوه چه چیزی اعلام شده است. در حال حاضر تست های PCR مثبت به کمتر از 4 درصد رسیده است و این وضعیت بدی نیست، بدون توجه به اینکه وضعیت کوه داغ اعلام شده است.

مدیر کوهنوردی بهداشت و درمان کوهستان تصریح کرد: کوه های سلامت کوه در حد توان خود تلاش می کنند. خودآزمایی نیز افزایش یافته است به طوری که هر کدام هفت نفر می شود. به طور کلی، ما به طور خاص از آمار راضی هستیم.

فرمول بر اساس به اصطلاح رنگ آمیزی شهرها آنقدر سختگیرانه است که مورد توجه و یادآوری قرار می گیرد: اما امتیاز پروتکل های بهداشتی در موسسات، اماکن و کلاس ها به 5 تا 6 درصد رسیده است، اما استفاده از ماسک در بین شهروندان کاهش یافته است.

شمسایی در ادامه با بیان اینکه مشاهدات از اماکن و صنوف مختلف افزایش یافته و به صورت روزانه از مکان های بیشتری بازدید می شود، گفت: در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر اخطار داده و در نهایت به دادگاه ارجاع می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کوه سرخ با بیان اینکه روزانه 3 تا 4 ویزیت انجام شد، افزود:

وی گفت: با وجود کمبود انرژی، نیروهای موجود در حد توان خود تلاش می کنند، اما امیدواریم نیروهای جدید زودتر جذب شوند.

شمسایی در ادامه به وضعیت واکسیناسیون در شهرستان کوه سرخ اشاره کرد و گفت: از ابتدا واکسیناسیون در ابتدای سال تزریق شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون واکسن قرمز در نوبت سوم واکسن در شهرهای شهرستان علوم پزشکی مشهد مقام سوم و در واکسیناسیون مادران باردار نیز رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است، گفت:

مدیر شبکه بهداشت و درمان کوهستان متأسفانه هیچ واکسنی را به هیچ یک از انواع واکسن تزریق نکرد و افزود: 2 درصد مادران باردار دوز اول، دوز دوم دوز دوم و نوبت سوم نوبت سوم تزریق کردند.

آنها حق دارند: در گروه سنی سنی 1 تا 2 سال، 1 درصد نوبت اول، 1.2 درصد دوز دوم و 2 درصد نوبت سوم، و در گروه سنی 5 تا 6 سال، 1 درصد دوز اول، 2 درصد از دوز دوم و 2 درصد از دوز سوم تزریق می شود.

شمسایی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار از تاریخ 10 فروردین 1392 تاکنون هیچ فردی در بیمارستان بستری نشده است، خطر جدی بودن آن را نسبت به کرونا دانست و از شهروندان خواست: و عدم حضور در تجمعات و همچنین تهویه مناسب در اماکن عمومی.

انتهای پیام